Senaste från coachblogg: Come and celebrate with us! 29 november 2023, kl. 20:30

Senaste från coachblogg: Grattis Eva till certifieringen! 24 oktober 2023, kl. 16:15

Senaste från coachblogg: Today we celebrate 28 september 2023, kl. 17:00

Hem

Våra mentorcoacher

Alla våra mentorcoacher har lång och bred erfarenhet från coachbranschen

Alla våra coacher driver egna coachföretag och arbetar med coachning och coachutbildning gentemot privatpersoner, företag och i organisationer. Naturligtvis är alla certifierade hos International Coach Federation. Nedan följer en kort presentation av våra coacher.


Anja Lindberg, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Anja Lindberg

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach (PCC)
 • Coachutbildning hos Coachutbildning Sverige AB
 • NLP-coachutbildning hos Joseph O´Connor (ICC)
 • Arbetat med coachning på heltid sedan år 2002, ICC-certifierad 2002, ICF-certifierad år 2004
 • Certifierad New Start Karriärcoachningsverktyg samt På rätt jobb
 • Coachar mestadels coacher och chefer samt mentorcoachar, individuellt och i grupp
 • Utbildat i coachning, coachande ledarskap och karriärcoachning sedan 2004


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Fil mag i psykologi 1995, Lunds Universitet
 • Chefs- och säljerfarenhet från telecombranschen
 • Flerårig erfarenhet av outplacement och rekrytering
 • KBT-terapeut
 • Certifierad GDQ-teamutveckling
 • Grupphandledning
 • Styrelsearbete i olika branscher
 • Gruppledare ACT stresshantering
 • Mångårig erfarenhet av ledarutveckling, förändringsarbete, grupputveckling, konflikthantering, och rekrytering
 • Författare till Livbåt för ledare - en guide till coaching i företag (med Domenico La Corte och Ylva Ekdahl), Liber 2013 och Coachboken (med Maria Gerlofson), Liber 2016


Domenico La Corte, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Domenico La Corte

Coachar och utbildar på språk: svenska, engelska, italienska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach
 • Coach University, USA
 • Examinator för ICF på svenska, engelska och italienska
 • Professionell coach sedan 1999 med över 2 400 timmar av individuell coaching av chefer och ledare inom bland annat Nordea, IKEA, SEB och Nokia
 • Coachat på säkerhetsfrågor inom Kärnkraftsindustrin


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Grundare av Coachutbildning Sverige AB. Företaget blev nominerat av Företagarna till årets Stockholmsföretag 2008
 • Startade Sveriges och Islands första ICF-ackrediterade coachutbildningar
 • Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finansiering och International Business Strategy


Göran Carlberg, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Göran Carlsson

Coachar på språk: svenska, engelska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach
 • Coachutbildning, Coachutbildning Sverige AB
 • Professionell coach sedan 2005 med 650 timmars coacherfarenhet
 • Coachar chefer och medarbetare i stora och små företag
 • Har utbildat ett 50-tal chefer i Leadarship coaching


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Fil. kand Linjen för Personal- och arbetslivserfarenhet, Stockholms Universitet
 • Med kand, Lunds Universitet
 • 10 års erfarenhet inom industrin som bl a personalchef och organisationskonsult
 • Egen företagare sedan 2005


Nina Ljungars, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Nina

Coachar och utbildar på: svenska, engelska och spanska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach
 • Utbildare, coach och mentorcoach på Coachutbildning, Coachutbildning Sverige
 • Diplomerad rök- och snusavvänjningscoach (mental träning)
 • Professionell coach sedan 2003 med över 2000 timmars individuell- och gruppcoacherfarenhet
 • Certifierad mentorcoach från Coach Advancement
 • Föreläsare/utbildare i coachande kommunikation och coachande ledarskap


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Civilekonom med marknadsföring som specialitet, Internationella ekonomlinjen med engelsk/fransk inriktning
 • Eget företag sedan 2000
 • Arbetat med marknadskommunikation inom hälsa/egenvård och sedan 2003 med hälsa och coachning
 • 12 års erfarenhet (produktchef och marknadschef) från läkemedelsindustrin
 • Grundmedicinsk utbildning, LIF-utbildning
 • Erfarenhet från rese-, transport- och byggbranschen
 • Talar flytande engelska, spanska (delvis modersmål) och franska


Pernilla Aspe, ICF Professional Certified Coach (PCC)

PERNILLA

Coachar på språk: svenska och engelska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach
 • Coachutbildning hos Coaching i Näringslivet

 • Professionell coach sedan 2011

 • Coachar chefer, medarbetare och grupper
 • Utbildar inom coaching, coachande ledarskap och stresshantering genom act

 • Mentorcoach 
 • Grafisk facilitator

 • Föreläsare 


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Kognitionsvetenskap - Skövde Högskola
 • Grupphandledning med ACT

 • Organisationsutveckling med KBT

 • Certifierad i DISC-personlighets- och drivkraftsanalys

 • Kommunikation och påverkan - NLP

 • Styrelseutbildning

 • Tidigare Vd och annan chefserfarenhet från modebranschen

 • Entreprenörserfarenhet - Ledarskapsutveckling samt tidigare drivit eget klädvarumärke med egna butiker


Christina Skarin, ICF Professional Certified Coach (PCC)

Christina Skarin_3

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska 


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach (PCC)
 • Licensed practioner of Neuro-Linguistic Programming (NLP)
 • Diplomerad massör och akupressör
 • Civilekonom
 • Diplomerad marknadsekonom (DRMI)
 • Coachutbildning ACC, Coachutbildning Sverige AB
 • Coachutbildning PCC, Leapfrog AB
 • Certifierad mentorcoach genom Coach Anvancement
 • Föreläsare coaching
 • Utbildar i kundanpassade coachutbildningar för näringslivet
 • Utbildad i coachande handledning(supervision) hos Coachwalk


Övriga erfarenheter och kompetens:

 • Arbetat som ekonomiansvarig under flera år
 • Egenföretagare sedan 2002

 

Daniel Bengtsson, ICF Associate Certified Coach (ACC)

Daniel_coach_1

Coachar på språk: svenska och engelska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach, 2010
 • Coachutbildning hos Coachutbildning Sverige AB
 • Har coachat både företagsinterna och externa klienter sedan 2010
 • Skapat interncoachingverksamhet på en av europas största IT-tjänsteföretag. Har hållit offentliga föredrag och presentationer kring detta
 • Coachar alla typer av klienter med tonvikt på ledare, andra coacher samt i samband med outplacement
 • Utbildat i coachning, coachande ledarskap


Övriga erfarenheter och kunskaper

 • Mångårig erfarenhet av ledarutveckling, förändringsarbete, grupputveckling, konflikthantering, lönesättningsarbete och rekrytering
 • Internkonsult inom HR för områden som uppsägningsarbete, rekrytering, företagskultur, employer branding, missbruksfrågor, mm
 • Erfaren ledare som haft roller som konsultchef, avdelningschef, kontorschef, HR-specialist, HR manager, projektledare och förvaltningsledare
 • Erfarenhet av interkulturell coaching, konflikthantering och ledarskap. Utbildning i ACT av Fredrik Livheim
 • Har utbildat i ledarskap och hur känslor påverkar vårt ledarskap
 • Har utbildat i återhämtning, meditation och avslappning
 • Föreläsare kring framförallt utmattning och återhämtning via Sveriges Talare
 • Har lett och coachat personer i grupp för att stötta dem på sin väg tillbaka till arbetslivet efter utbrändhet
 • Författare till bok om utbrändhet och återhämtning ”Samurajvandring”
 • Styrelsearbete
 • Har gått diverse utbildningar i retorik, kommunikation, ledarskap stand-up, förhandling, mm
 • Legitimerad Pressfotograf


Søren Holm, ICF Master Certified Coach (MCC)

Coachar på språk: svenska, engelska och danska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Master Certified Coach (MCC)
 • Coachutbildning från CoachU, Inner Game och Clean Language
 • Coachat sedan 1997 med 3000 + coachingtimmar
 • Medförfattare till boken Chefen som coach
 • Coachar enskilda och grupper
 • Mentorcoach
 • Många uppdrag för ICF genom åren, global vice-ordförande, styrelseledamot, projektledare, examinator, med flera.
 • Utbildar i coaching och coachande ledarskap.
 • Medskapare till coachingmetodiken Ren Coaching
 • Talare på coachkonferenser i flera olika länder


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Beteendevetenskapliga linjen, Stockholms Universitet
 • Certifierad på verktygen inom Janssen's Model om förändringsprocesser
 • Arbetat 10 år med jämställdhetsutveckling
 • Utbildat utbildare sedan 1984
 • Utvecklat chefer sedan 1993


Johan Bauer-Björklund, ICF Associate Certified Coach (ACC)

Johan Bauer-Björklund

Coachar på språk: svenska och engelska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach
 • Mer än 10 års erfarenhet av individcoachning.
 • Implementering av interna ICF-coacher på IKEA
 • Gruppcoachning och coach för grupper i självstyrt lärande
 • Implementering av coachande ledarskap på IKEA


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Design och utveckling av globala ledarskap och kompetensutvecklings- program på IKEA
 • Teamutveckling för ledningsgrupper inom IKEA
 • Organisationsanalys och organisationsutveckling
 • Handledning av grupper i personlig utveckling
 • Affärsutveckling och verksamhetsstyrning på internationell nivå
 • Styrelsearbete på internationell nivå på IKEA
 • Ansvarig för ledarskapsprogram i Nordamerika, Asien, Australien, Europa inklusive Ryssland på IKEA
 • Handledning av grupper i strategiutveckling, scenarioarbete, konflikthantering och förändringsarbete
 • Business Controller på global nivå inom IKEA
 • Eget företag sedan 2010
 • Civilekonom, Stockholms universitet, 1984


Matilda Gregersdotter, ICF Master Certified Coach (MCC)

Matilda Gregersdotter

Coachar på språk: svenska, isländska, engelska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Professional Certified Coach
 • 3 000 timmars erfarenhet av Professionell Coaching
 • Driver Internationellt Coachträningsföretag sedan 2004
 • Professional and Executive Coaching Program, University Texas Dallas
 • Ledarskap och Personal Diplom utbildning, Reykjavik Universitet
 • Master of Fine Arts in Industrial Design, Designhögskolan, Umeå och Konstfackskolan, Stockholm


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Utbildad i transformativ grupprocess, Bohm Dialouge, EU projekt
 • Arrangerar större evenemang med transformativa processer
 • Personal Utvecklingschef på IKEA, Reykjavik
 • Drivit Ordning & Reda butik, Reykjavik
 • 21 års erfarenhet av att driva företag


Märtha Johansson Lange, ICF Associate Certified Coach (ACC)

-4

Coachar på språk: svenska och engelska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach
 • Arbetat och arbetar med coachning på individ- och gruppnivå inom IKEA sedan 2007
 • Håller olika former av utbildningar såsom presentationsteknik, sorgbearbetning och kurser i personlig utveckling
 • Coachning och facilitering av grupper inom självstyrt lärande på IKEA


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Certifikat i Sorgbearbetning hos Svenska institutet för sorgbearbetning
 • Barnpedagog
 • Projektledare för start av Montessoriskola.
 • 20 års erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom IKEA koncernen. Såsom administration, logistik, försäljning, produktutveckling och projektarbete
 • Eget företag sedan 2009


Ylva Beck, ICF Associate Certified Coach (ACC)

ylva

Coachar och utbildar på språk: svenska och engelska


Coachkompetens och coacherfarenhet

 • ICF Associate Certified Coach
 • Affärscoach sedan 2010
 • IPU Trimetrix behörighet
 • Individuell chefscoaching
 • Team Coaching i ledningsgrupper på mindre och större företag
 • Utbildat i coachande ledarskap och försäljning
 • Mental tränare åt idrottsmän


Övriga erfarenheter och kompetens

 • Över 10 års erfarenhet av egenföretagande
 • 10 års erfarenhet av att vara chef inom Rekrytering, Bemanning, HR, Försäljning och Kommunikation
 • Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg
 • Tävlingsseglat jorden runt
 • Författare till ”Mot strömmen – Jorden runt”
 • Styrelsearbetare


Eva Edenvald, ICF Associate Certified Coach (ACC)

-1

Coachar på språk: svenska och engelska 


Coachkompetens och coacherfarenhet:
•ICF Associate Certified Coach
•KBT-verktyg för coacher hos Coachutbildning Sverige
•Mentor coach ACC hos Coachutbildning Sverige
•Coachutbildning – MindMentor 2006
•Utvecklat och genomfört coachsteg i internt ledarskapsprogram för management traineer och chefer
•Karriär- och entreprenörcoaching, Coaching i förändring, Life coach

Övriga erfarenheter och kompetens
•Mer än tio års erfarenhet av skapande av motiverande event och galor för anställda i global företagsgrupp
•Utvecklat traineeprogram, talangprogram och innovativa workshops
•Ledarskapsprogram hos Manuel Knight Academy
•Certifierad i DISC (Verktyg för betteendestilsanalys) Ensize
•Egen företagare sedan 2015


Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

SparaVill du att vi kontaktar dig? Fyll gärna i uppgifterna nedan.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Do you want us to contact you? Please fill in the form below.

By filling in this form you approv that we hande your contact-details acordning to GDPR.

How would you like to be contacted?Hem

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm