Senaste från coachblogg: Grattis Frida! 20 september 2023, kl. 09:00

Senaste från coachblogg: Coachverktyg segelbåten 19 september 2023, kl. 17:00

Senaste från coachblogg: Welcome to an autumn with us 4 september 2023, kl. 09:15

Hem

Policyer

International Coaching Federation (ICF) har föreslagit ett antal policyer för organisationer de ackrediterat. Coachutbildning Sverige följer dessa. De återges nedan.

HANDIKAPPPOLICY

Coachutbildning Sverige AB stödjer individer med funktionshinder och är engagerade i att ge funktionshindrade individer tillgång till de anpassningar som behövs. Dessutom förbjuder Coachutbildning Sverige AB diskriminering på grundval av funktionsnedsättning och säkerställer lika möjligheter för alla kvalificerade personer med funktionsnedsättning.

Coachutbildning Sverige AB har åtagit sig att tillhandahålla anpassade lokaler i överensstämmelse med alla aktuella lagar. Individer med frågor om denna policy, eller som önskar anpassning är varmt välkomna att kontakta oss.


HANTERING AV INLÄRNINGSSVÅRIGHETER

Vårt mål är att skapa en lärmiljö som möter varje enskild elevs behov. Vi kan tillgodose en mängd olika inlärningssvårigheter för att göra vårt program mer tillgängligt. Vänligen kontakta Anja Lindberg +46-70 556 5560 innan du registrerar dig för att avgöra hur vi kan möta dina behov.


ICFs DEIJ uttalande

ICF:s globala styrelse godkände ICF:s uttalande om mångfald, inkludering, tillhörighet och Rättvisa i juli 2020. Personal och volontärledare från ICF:s sex familjeorganisationer har därefter undertecknat uttalandet. Denna principförklaring återspeglar en ståndpunkt alla ICF-medlemmar, certifierade coacher och ackrediterad leverantör bjuds in till. ICF-medlemmar och legitimationsinnehavare bor och arbetar i mer än 140 länder och territorier. ICF är ett levande globalt samhälle som är engagerat i den gemensamma visionen att göra coachning till en integrerad del av ett välmående samhälle. Vårt uppdrag är att leda den globala utvecklingen av coaching. För att göra detta måste vi reflektera över våra blinda fläckar och vara medveten om förbättringsmöjligheter. Vi kan inte ignorera utmaningar som många coacher och coachingklienter möter på grund av systematiska problem i samhället.


Som medlemmar av ICF-gemenskapen skriver vi under på kärnvärdena integritet, excellens, samarbete och respekt. Grunden för dessa värderingar är ett gemensamt engagemang för mångfald, inkludering, tillhörighet och rättvisa.


Vi kommer att sätta mångfald, inkludering, tillhörighet och rättvisa i första rummet i varje beslut vi fattar. När vi fortsätter resan mot vår vision kommer vi att förbinda oss att värdesätta de unika talanger, insikter och erfarenheter som varje coach och klient tillför världen.


ICKE-DISKRIMINERINGSPOLICY

Det är Coachutbildning Sverige AB:s policy att:

• Rekrytering och anställning av all personal sker utan diskriminering av någon

individ med hänsyn till ras, ålder, religion, färg, tro, nationellt ursprung, kön, sexuell

läggning, könsidentitet, civilstånd, funktionshinder eller veteranstatus.


• All personal och alla medarbetare kommer inte att diskriminera någon anställd eller deltagare på grund av ras, ålder, religion, färg, trosbekännelse, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, funktionshinder eller status.


• Alla individer är välkomna att delta oavsett ras, ålder, religion, hudfärg, trosbekännelse, nationalitet ursprung, kön, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, funktionshinder eller status.


• Alla anställda, studenter och andra deltagare ska kunna känna att det är en miljö fri från diskriminering och trakasserier. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, diskriminering eller trakasserier inom områdena ras, ålder, religion, färg, trosbekännelse, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, könsidentitet, civilstånd, funktionshinder eller status. Det gör vår organisation

inte och kommer inte att tolerera uppförande av någon anställd, student, volontär, entreprenör, besökare eller leverantör som motarbetar en individs möjlighet att utvecklas i en välkomnande miljö.


Deltagare som vill rapportera diskriminering uppmuntras att följa den angivna klagomålspolicyn på webben. Coachutbildning Sverige AB kommer omedelbart att undersöka alla anspråk och alla rapporter om olämpligt beteende.


KLAGOMÅLSPOLICY

Coachutbildning Sverige AB strävar efter att säkerställa en rättvis behandling av varje person och att försöka lösa eventuella klagomål rättvist. Deltagare har rätt att framföra ett klagomål angående utbildningen och dess innehåll, problem med lokaler eller med medarbetares beteende. Alla klagomål kommer att åtgärdas efter bästa förmåga för att förhindra ytterligare problem.


Process för klagomål:

1. En deltagare bör först försöka lösa problemet direkt med den det berör. Om deltagarna inte är bekväma med att närma sig individen kan de gå vidare till steg 2.


2. Om deltagarna inte är bekväma med att närma sig individen som de har klagomål på, eller inte kan lösa problemet direkt, bör deltagarna skicka in ett skriftligt klagomål till kursledaren inom 7 dagar. Kursledaren kommer att prata med den det berör inom 7 dagar efter mottagandet av klagomålet. Kursleadren kommer att arbeta med alla inblandade parter för att lösa problemet.


3. Om en deltagare inte anser att problemet är löst ska en skriftlig begäran om överklagande skickas till styrelsen för granskning. Detta överklagande bör innehålla det ursprungliga klagomålet och orsak(er) till att deltagaren är missnöjd med försöket till lösning. Överklagan granskas och ett skriftligt svar kommer att ges till deltagaren inom 30 dagar.


DELTAGANDEPOLICY

För att lyckas i vårt program krävs fullt engagemang från alla deltagare. Genom att anmäla dig till denna kurs, samtycker du till att vara fullt närvarande under alla pass och delta efter bästa förmåga. Detta inkluderar att komma i tid och delta i kursaktiviteter.


Närvaro

För att ge dig de nödvändiga utbildningstimmar du behöver för certifiering är det viktigt att du är närvarande vid alla kurstillfällen. Om du är blir sjuk och inte kan närvara på ett tillfälle, vänligen kontakta din lärare. I mån av plats kan du ta igen missad tid vid annan kurs inom ett år. Om du missar mer än fyra timmar av kursen och inte har möjlighet att ta igen vid annat tillfälle där det finns plats har du möjlighet att arbeta individuellt med en lärare för att täcka det missade materialet på egen bekostnad eller anmäla dig till en annan kurs. Om du missar mentorcoachning som ingår får du ordna och betala för mentorcoachningsessioner för att slutföra de erforderliga 10 timmarna som krävs för certifiering.


Vill du att vi kontaktar dig? Fyll gärna i uppgifterna nedan.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Do you want us to contact you? Please fill in the form below.

By filling in this form you approv that we hande your contact-details acordning to GDPR.

How would you like to be contacted?Hem

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm