Senaste från coachblogg: Come and celebrate with us! 29 november 2023, kl. 20:30

Senaste från coachblogg: Grattis Eva till certifieringen! 24 oktober 2023, kl. 16:15

Senaste från coachblogg: Today we celebrate 28 september 2023, kl. 17:00

Hem

Gratis coachverktyg och certifieringsguide

Coachverktyg som hjälper dig att bli en bättre och mer framgångsrik coach


Verktygen är uppdelad i fyra kategorier:
* Coachverktyg som utvecklar din coachförmåga.
* Affärsmannaskap som utvecklar din förmåga att skapa affärer.
* Klientverktyg som du kan ge till dina kunder så att de utvecklas snabbare. 
* Instruktioner för hur du ansöker om certifiering alternativt förnyar din certifiering   

Kom ihåg att testa verktygen själv innan du använder dem med dina klienter. Du får använda alla verktyg fritt bara du anger källan till www.coachutbildning.se.

COACHVERKTYG


Coaching för nybörjare
Det här är en enkel nybörjarmodell. Man kan även använda den som ett sätt att logga utvecklingen för sina klienter.

Läs mer knapp


Coachfrågor
Alain Cardon har utvecklat ett omfattande dokument om hur man ställer frågor. Du hittar den här:
http://www.metasysteme-coaching.eu/english/toolbox-ii-question-skills-in-coaching/


Top Ten Indikators - de vanligaste fallen där klienten behöver terapi, inte coaching

Läs mer knapp


Klientlogg
Här är ett dokument i excel där du kan logga de klienter du coachar. Du kan se i dokumentet vilken information du behöver notera. När du ansöker om certifiering behöver du bl a intyga hur många timmar du coachat. ICF kan sedan komma att göra stickprov för att styrka att det du angivit i ansökan stämmer med verkligheten. 

lasmer


ICF Kärnkompetenser "minimum requirements"
Här är ett dokument som anger vilken lägsta nivå av varje coachfärdighet som du måste uppnå för att klara en certifiering. 

lasmer


Coaching för nybörjare

En nybörjarmodell. Senare kan man istället använda det som ett sätt att logga utvecklingen för sina kunder.

lasmer


Lasagnemodellen

En modell som är perfekt att använda när din coaching är relativt avancerad.

lasmer


Feedback model

Syftet med återkopplingsmodellen är att säkerställa så mycket som möjligt att återkopplingen leder till en beteendeförändring.

lasmer


GÖRA

Syftet med denna coachmodell är att coacha en chef under det dagliga arbetet. Denna modell passar perfekt för snabb, shop-floor coaching.

lasmer


SCORE

Att coacha i stunden, när klienten utför något, också kallad "på-golvet-coaching"

Läs mer knapp


Att starta upp teamcoaching

Kombinera gärna SCORE-modellen med de här frågorna för att få igång teamcoachingen.

Läs mer knappAFFÄRSMANNASKAP


Värdet av din coaching

Den här modellen tar fem minuter men ger otroligt mycket information om vad din coaching verkligen leder till. Det gör att det blir enklare att sälja in ditt uppdrag.

lasmerKLIENTVERKTYG


Bruksanvisning för din coach

Många nya kunder vet inte hur de kan använda sig av en coach. Lämna gärna över den här bruksanvisningen till dina nya klienter.

Läs mer knapp


Starta coachprocessen

Låt klienten svara på dessa frågor innan ni börjar coachingen. Gå sedan igenom svaren tillsammans.


Läs mer knapp


Syn

Nedan följer några frågor som hjälper din klient att ta fram sin personliga vision.

lasmer


Förberedelse inför uppföljande coachsamtal

För att hjälpa klienten att förbereda sig inför nästa coachsamtal kan du skicka ut följande frågor till klienten innan ni täffas/hörs.
lasmer


GUIDE FÖR CERTIFIERING/FÖRNYELSE AV CERTIFIERING HOS ICF


När du har fått diplom från coachutbildningen, har genomfört minst 100 timmars coaching och gjort 10 timmars mentorcoaching, är du redo att ansöka om ACC-certifiering (Associate Certified Coach). Om du vill bli medlem i ICF rekommenderas att du ansöker om medlemskap minst en vecka innan du ansöker om certifiering (för att få ditt medlemsnummer, vilket du sedan kan använda och få rabatt på certifieringsansökan).


Du ansöker om medlemskap här:

Medlemskapet är giltigt 1 år och måste alltså förnyas om man vill fortsätta att vara medlem.


Du hittar ACC-ansökan via länken, men läs punkterna nedan innan du gör ansökan:

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/credentials-paths/acc-credential


Eftersom Coachutbildning Sveriges ACC-utbildning är ACSTH-godkänd ska du följa ACC ACSTH-sökvägen. Dokumenten du behöver vara redo att ladda upp är:

1. Ditt diplom från coachutbildningen.

2. Ett inspelat samtal (ljudfil) och även en transkribering av detta. Läs "guidelines" här innan du spelar in så att du vet vilka krav som gäller: https://coachfederation.org/performance-evaluations

3. Du behöver dokumentera att du haft 10 timmar mentorcoaching* (se krav nedan). I ansökan anger du namnet på din mentorcoach (er) och start- och slutdatum för din mentorcoaching. Det räcker att du fyller i denna information i ansökan och du behöver inte bifoga ett intyg för detta.

4. Du behöver intyga att du coachat minst 100 timmar. Du behöver inte skicka in en loggbok på dessa men vara beredd på att kunna uppvisa bevis ifall ICF skulle göra stickprov på att det du intygat stämmer. Därför är det viktigt att du för din egen skull loggar dina samtal.


När du har allt detta klart klickar du på länken ovan och följer instruktionerna. Du måste klicka på "köp ansökan" och betala den innan du kan fylla i den.  


I slutet av ansökan kommer du att få en inbjudan från ICF att göra test. Mer information om det hittar du här:

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/credentialing-exam


När du har skickat in din ansökan och gjort testet tar det upp till 14 veckor att få svar om du blivit godkänd.


Kostnaden för ACC ACSTH-certifiering är i dagsläget (2022) $ 300 USD för ICF-medlemmar, $ 500 USD för icke-medlemmar. 


Här finns en guide (powerpoint) som visar ansökan och hur den fungerar:

https://coachingfederation.org/app/uploads/2022/01/Sample-App-ACC-ACSTH.pdf


FÖRNYELSE AV CERTIFIERING HOS ICF

Var tredje år behöver du förnya din certifiering för att den ska vara giltig. Alternativt kan du certifiera dig på en högre nivå. Syftet med dessa krav är att främja din fortsatta utveckling som coach och hjälpa dig att nå nästa certifieringsnivå. 


Följande krävs för att göra en förnyelse:
1. Du behöver ha minst 40 utbildningstimmar, s k  CCEs (Continuing Coach Education), som genomförts efter det datum du fick din förra certifiering och 3 år framåt. 24 av dessa timmar behöver vara utbildning som är kopplad till kärnkompetenserna. 16 av de 40 timmarna kan vara självstudier. Du kan tillgodoräkna dig mentorcoachingen i dessa timmar (se punkt 3).
2. Du behöver minst 3 CCEs i etik. Det finns en gratis "Ethics CCE-kurs" här: https://coachfederation.org/ethics-cce-course/ 

3. För ACC-förnyelser krävs ytterligare 10 timmars mentorcoaching utöver de timmar som krävs för den ursprungliga certifieringen. Dessa timmar behöver ske efter datumet då den föregående certifieringen erhölls. 


Här hittar du ansökan om att förnya din certifiering https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential


Datum att vara medveten om:
Om du skickar in din ansökan senast den 31 december det år det upphör, behöver du de 40 timmars CCE som nämnts tidigare i detta dokument. Om du är sen med din förnyelse, kan du fortfarande förnya (inom ett år från det har förfallit). Var medveten om att du behöver några extra CCE om du förnyar senare än 31 december året det upphör. 


*Krav för mentorcoaching

Du behöver redovisa att du genomfört 10 timmar mentorcoaching. Samtalen ska pågå under minst 3 månader. Minst 3 av dessa måste vara individuella samtal, resten kan vara i grupp.  (En mentorcoachgrupp får bestå av max 10 deltagare. Alla som har en giltig certifiering, för ACC behöver den ha förnyats minst en gång, kan vara en mentorcoach.)

Är du intresserad av att vara med i Coachutbildning Sveriges mentorcoachprogram klicka här: https://www.coachutbildning.se/sidor/mentorcoachACC.aspx


Frågor och svar från ICFs hemsida:
https://coachfederation.org/faqs/ 


Kontaktperson ICF Global, support:

support@coachfederation.org


Kontaktperson ICF Sverige, övergripande certifieringsfrågor: 

certifiering@icfsverige.se


Hur titulerar jag mig efter avslutad utbildning innan certifieringsansökan hos ICF (International Coach Federation):

60 timmars utbildning betraktas som grundutbildning, detta är även utbildningskravet för medlemskap i ICF.
Titel: Diplomerad coach eller Diplomerad coach från Coachutbildning Sverige AB
Kursnamn: Coachutbildningen (ACC)
Beskrivningar: Godkänd av International Coach Federation
Alt. Uppfyller ICF.s utbildningskrav för ACC-certifiering


Good Luck and Happy Coaching!Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spar

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll gärna i uppgifterna nedan.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Do you want us to contact you? Please fill in the form below.

By filling in this form you approv that we hande your contact-details acordning to GDPR.

How would you like to be contacted?Coachboken


Hem

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm