Senaste från coachblogg: Att coacha team och lärare i skolan 28 september 2022, kl. 09:15

Senaste från coachblogg: Grattis Carin! 19 september 2022, kl. 16:15

Senaste från coachblogg: ICFs Teamcoachingkompetenser 18 september 2022, kl. 13:00

Hem

Coachande ledarskap

Utbildningen genomförs i samarbete med Human Resource AB och Skolcoacherna AB

Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla ett coachande ledarskap och förhållningssätt som tar tillvara medarbetarnas inneboende potential och unika resurser. 


Ett coachande ledarskap får dina medarbetare att växa, tänka nytt och ta ansvar för att nå uppsatta gemensamma mål. Det bidrar också till ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande. Detta leder i sin tur till individuell utveckling, ökat lärande och mer arbetsglädje. 


Under utbildningen får du värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i ditt ledarskap och i de möten du har med individer och grupper. 


Målgrupp 

För dig som har en chef eller ledarroll i företag eller organisation eller är på väg in i den rollen och vill utöva ett coachande ledarskap och utveckla färdigheter att coacha individer och grupper. 


Upplägg 

Under två dagar varvar vi praktisk coachträning med teori samt verklighetsbaserade case och exempel. Utbildningen baseras på aktuell forskning om coachning och International Coaching Federation ́s, ICF:s, kärnkompetenser och etiska riktlinjer. 


Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i rollen som coachande ledare.


Ur innehållet 

• Framgångsfaktorer med coachande ledarskap/förhållningssätt och när du kan använda det. 

• ICF:s kärnkompetenser – historik, definitioner och forskning. 

• Utveckla ett coachande ledarskap. 

• Vikten av förtroende och tillit. 

• Lyssna aktivt och kommunicera effektivt. 

• Sätta mål och komma till handling. 

• Personliga styrkor och utmaningar som coachande ledare. 

• Teamcoachning 

• Olika typer av feedback . 


Datum 

17/11 + 8/12 2021, utbildningen ges digitalt


Pris

9 750 kr exkl. moms


Utbildningen ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er verksamhets behov. Kontakta oss för förslag på upplägg.


Vill du att vi kontaktar dig? Fyll gärna i uppgifterna nedan.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Do you want us to contact you? Please fill in the form below.

By filling in this form you approv that we hande your contact-details acordning to GDPR.

How would you like to be contacted?Hem

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm