Senaste från coachblogg: Grattis Louise! 7 februari 2023, kl. 08:15

Senaste från coachblogg: Grattis Teamcoacher 18 januari 2023, kl. 15:30

Senaste från coachblogg: God Jul & Merry Christmas 23 december 2022, kl. 16:15

Hem

Coachande Handledning

I samarbete med CoachMastery AB erbjuder vi utbildning i coachande handledning för coacher och andra som vill använda coachande handledning i sitt yrke

Coachande Handledning är en fördjupningsutbildning inom professionell coaching och samtidigt en grundutbildning i handledning med coaching som förhållningssätt och etisk bas.


Britt_2021

Utbildningen är första steget för dig som vill arbeta med Coachande Handledning i din profession vare sig du handleder coacher, chefer, ledare, HR, rådgivare eller lärare m fl.


Du som arbetar med coachande handledning handleder de som i sin tur coachar, leder, lär eller stöttar andra, den sk. 3:e personen, utifrån ett coachande förhållningssätt och med ett coachande ledarskap.


Utbildningen är för dig som arbetar med coaching, ledarskap, utbildning, utveckling eller HR samt för alla som möter människor i sin profession och som behöver utveckla sin relation till tredje person (individ eller grupp).


Utbildningen ger dig grundlig kunskap i Coachande Handledning och dess metoder såsom 7-eyed model, Trans-aktionsanalys och Psykologiska Processer. Du får kunskap i ICF:s 8 kärnkompetenser och flera samtalstekniker, metoder och verktyg från discipliner som Human- och relationspsykologi, systemtänk, processkunskap, Hjärtats Intelligens, Emotionell Intelligens och Transformerande Coaching (Transformational Presence Coaching).


CoachMasterys utbildningar vilar i en andragogik (lärande för vuxna) baserat på bl. a AGES-metoden (David Rock m fl.). Coachande förhållningssätt och upplevelsebaserat lärande löper som en röd tråd genom utbildningen, likaså vårt motto: ”Outbeyond right doing & wrong doing, there is a field – I´ll meet you there” (Rumi).


I varje del i utbildningen får du teori, tekniker, verktyg, möjlighet att träna coachande handledning och samtals- och reflektionsutrymme. Allt för att ditt lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och lustfyllt. Detta baseras bl. a på olika lärstilar (Howard Gardner m fl.). I alla våra utbildningar stärks och förankras din läroprocess med individuella mentortimmar. I den här utbildningen med 7 timmar mentorhandledning. I mentorhandledningen ingår att bli handledd av sin mentorhandledare, som är en avvåra erfarna certifierade handledare och coacher (som har minst PCC-certifiering), träna att coacha sin mentorhandledare och få feedforward, coachande handledning på ditt klientarbete på de klienter som du tränar handledning på och feedforward på dina röstinspelningar av din coachande handledning.


DELTAGAREN FÅR

  • Diplom i Coachande Handledning 
  • Ett effektivt kommunikations- och relationsverktyg.
  • Kunskap i en dynamisk handledningsmetod, samt process- och systemförståelse.
  • En utvecklad och stärkt självmedvetenhet och inre ledarskap.
  • Mer tillgång till sin reflektions-och processförmåga och sin potential
  • Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling
  • och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide
  • 7 mentorcoachtimmar 
  • 42 certifieringstimmar (CCEU-poäng) hos ICF


ORGANISATIONEN FÅR

En medarbetare med en tryggare och vässad professionalism som kan handleda andra i organisationen inom områden de behöver växa i och behärska som t ex relationer, konflikter, vuxenkommunikation, systemtänk och win-win. Medarbetaren får även fördjupad kunskap i professionell coaching (coachande förhållningssätt) och kan använda än mer i ett coachande ledarskap. Kunskaper i grupphandledning, kompetensutveckling hos en medarbetare som kan leda till en certifiering till professionell coach/coachande handledare. Coachkunskap, process- och systemförståelse. En medarbetare med ett fördjupat lyssnande, med tydligare kommunikation och med verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare genom att väcka deras förmåga att ta ansvar.


KURSUPPLÄGG

STEG 1: Grunderna i Coachande Handledning och flera av dess metoder, ICF: s 8 kärnkompetenser och etiska regler (3 dagar).

STEG 2: Grunderna i professionella processer i mellanmänskliga relationer och olika kulturer och system. Fler metoder och verktyg och ditt klientarbete (2 dagar).

STEG 3: Du som coachande handledare, din inre handledare och ditt klientarbete i Coachande Handledning. Diplomering, integrering och fördjupning av din handledningsförmåga (1 dag).


LÄRARE

Britt Weide MCC, CoachMastery AB


PLATS

Kungsgatan 8, Stockholm


DATUM

Steg 1: 7-8 mars 2023

Steg 2: 27-28 april 2023

Steg 3: 13-14 juni 2023


PRIS
37 000 exkl moms.

I priset ingår 6 utbildningsdagar, 7 timmar individuell Coachande Handledning, kursbok, fika och diplom.


ANMÄLAN

Anmäler dig gör du via anmälningsformuläret.

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll gärna i uppgifterna nedan.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Do you want us to contact you? Please fill in the form below.

By filling in this form you approv that we hande your contact-details acordning to GDPR.

How would you like to be contacted?Hem

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm