Senaste från coachblogg: Grattis Frida! 20 september 2023, kl. 09:00

Senaste från coachblogg: Coachverktyg segelbåten 19 september 2023, kl. 17:00

Senaste från coachblogg: Welcome to an autumn with us 4 september 2023, kl. 09:15

Hem

Läs mer om Coachutbildningen (ACC)

Färdigheter
Förhållningssätt
Diplomering
ICF-certifiering

Färdigheter och förhållningssätt

Utbildningen är upplevelsebaserad med betoning på färdighetsträning då coachning behöver övas in för att fungera. Vi anser att variation snarare än repetition är kunskapens moder. Variationen skapar vi genom att ha många coachövningar som betonar olika aspekter av coachningen. Vi arbetar med verkliga dilemman som du som coach eller ledare råkar ut för i din vardag.


Två ord ord skiljer Coacutbildningen från de andra svenska coachutbildningarna - entreprenörskap och interncoachning. Efter att vi har utbildat en stor del av Sveriges coacher och flera hundra internationellt vet vi att det krävs ett gediget kunnande både inom coachning och entreprenörskap för att lyckas som coach. Coachning är en tuff bransch som kräver mycket av dig som entreprenör och för att klara sig behöver man vara påhittig, driftig och innovativ. Därför har vi ett stort fokus på just entreprenörskap på Coacutbildningen. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med interncoacher och coachande ledare och lägger därför tyngd på diskussioner kring vad dessa aspekter innebär. 


Goda förebilder är viktiga för att driva en framgångsrik coachverksamhet eller lyckas som coachande ledare. Alla våra lärare driver egna företag där de jobbar med bland annat individuell coachning, utbildning, team och ledarskap. Många av dem har också arbetat som chefer och ledare i tidigare karriärer.


Diplomering och ICF-certifiering

Efter godkänd examination på coachfärdigheterna utfärdar vi diplom. Då utbildningen är ICF-godkänd räcker det att bifoga diplomet i din certifieringsansökan till ICF för att få teoridelen godkänd. När du fyller i ansökan anger du sex timmar per färdighet för samtliga färdigheter utom Direkt kommunikation där du anger fyra timmar (6 gånger 10 plus 4 ger 64 timmar).


Då ordet coach inte är skyddat i Sverige, kan tyvärr vem som helst kalla sig coach eller diplomerad coach. Vi rekommenderar dig att istället bli ICF-certifierad coach då den titeln står för en internationellt gångbar kvalitetsstämpel.


Coacutbildningen täcker alla moment som ICF kräver för att bli ICF Associate Certified Coach (ACC) utom din egen praktik och examinationen hos ICF. Sedan 31 juli 2018 sker examinationen genom att du skickar in en transkriberad inspelning av ett samtal samt svarar på 155 frågor utifrån de 11 coachfärdigheterna.     


För att bli certifierad behöver du coacha minst 100 timmar och certifieringen görs av ICF, inte av oss. Det är en kvalitetsgaranti att en utomstående organisation som ICF bedömer dina coachfärdigheter. Vårt mål är att alla ska klara certifieringen vilket resulterat i att 100 procent av våra elever klarat sin certifiering!


Modul 1: utbildningsdag 1 och 2

Under utbildningsdag 1 och 2 ligger fokus på att lära sig grundläggande coachningsfärdigheter såsom Lyssnar aktivt och Väcker medvetenhet/Kraftfulla frågor. Att skapa en trygg och utvecklande relation som Utvecklar förtroende och trygghet mellan coachen och klienten samt färdigheten Införlivar ett coachande förhållningssätt bygger mycket på coachens egen personlighetsutveckling, vilket betonas under dessa dagar.


Då många idag har stor erfarenhet av att driva och arbeta i projekt, räknar vi med snabba framsteg inom delarna som handlar om att sätta mål och skapa överenskommelser i färdigheten Upprättar och följer avtal och överenskommelser.


Modul 2: utbildningsdag 3 och 4

Under utbildningsdag 3 och 4 arbetar vi vidare med tidigare coachningsfärdigheter och lägger till färdigheten Agerar etiskt. Vi diskuterar vad coachning är och inte är, när det är lämpligt att använda och hur ett coachande ledarskap skiljer sig från chefskap och traditionellt ledarskap.


I Lyssna aktivt lär vi oss att fånga drivkrafter, känslor och upplevelser som ligger bakom de ord som yttras. I Faciliterar klientens utveckling används de fångade drivkrafterna för att designa handlingar som klienten klarar att genomföra smärtfritt, samt ger klienten styrka att ta kontrollen över sitt liv och sin egen framgång.


Modul 3: utbildningsdag 5 och 6

Utbildningsdag 5 och 6 arbetar vi med olika verktyg, tekniker och modeller för att deltagarna ska utveckla sin coachning. Här lägger vi också till övningar och tekniker för att deltagarna ska utveckla sin kompetens i grupp- och teamcoachning. Vi lägger till färdigheterna Bibehåller närvaro och Faciliterar klientens utveckling samt tittar vidare på Väcker medvetenhet.


Bibehåller närvaro handlar om att vara öppen, flexibel och självsäker nog att släppa kontrollen över coachningsprocessen. Väcker medvetenhet och Faciliterar klientens utveckling handlar om att hjälpa klienten att förstå sig själv för att underlätta förändring och inlärning. Här arbetar vi också med grupp- och teamcoachning samt tränar olika verktyg och modeller för att coachen eller den coachande ledaren ska kunna arbeta flexibelt.


Modul 4: utbildningsdag 7 och 8

Under dessa två dagar putsar vi coachningsfärdigheterna inför själva certifieringen! Vi arbetar med fokus och att kunna coacha på vilket ämne som helst. Tidigare under utbildningen har deltagarna fått göra en självskattning av sina färdigheter i förhållande till utbildningsmålen. Kursledarna har också gjort sin bedömning av deltagarnas färdigheter. Självskattningen och bedömningen ligger till grund för det arbete som sker under dag 7 och 8.


Vill du att vi kontaktar dig? Fyll gärna i uppgifterna nedan.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Do you want us to contact you? Please fill in the form below.

By filling in this form you approv that we hande your contact-details acordning to GDPR.

How would you like to be contacted?Coachboken


Hem

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm