18 september 2022, kl. 13:00

ICFs Teamcoachingkompetenser

Teamcoaching är en av de snabbast växande grenarna av coaching och blir allt vanligare i olika typer av organisationer.

ICF har tagit fram en modell för teamcoachingkompetenser. Det finns också en video där ICF förklarar bakgrunden till kompetenserna och hur de relaterar till individcoachingkompetenserna. 


Vill du utveckla din förmåga att coacha team och grupper? Välkommen till utbildningen till diplomerad team och gruppcoach

Utbildningen ger dig kunskap om

  • Vad skillnaden är mellan grupp och team
  • Vad som kännetecknar olika typer av team och deras utvecklingsfaser
  • Teamutveckling av idag – vad säger forskning?
  • Rollen som teamcoach
  • ICF:s teamcoachkompetenser
  • Verktyg, modeller och metoder
  • Handledning i att hantera olika situationer i rollen som teamcoach


kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm