4 mars 2022, kl. 11:15

Vår hjärna är full av bilder!

Att skapa bilder är ett automatiserat sätt för hjärnan att komprimera all information den tar in. Genom att anteckna i symboler istället för att skriva långa meningar kan vi därför använda hjärnans förmåga att komprimera information. För vem hinner skriva ner långa sammanfattningar i stunden? Och vem orkar läsa dem i efterhand?


Att teckna symboliskt är mycket användbart i enskilda coach/terapisamtal, i möten, utbildningar och workshops. När vi pratar om något tillsammans och sätter en summerande symbol på det snacket fyller hjärnan på med all kringliggande information vilket gör att vi minns sammanhanget och informationen bättre. 

 

Det enda man behöver göra är att lära sig lyssna efter metaforer som vi har naturligt i det talade språket och sedan lära sig hur man snabbt får ner dem på pränt i en förenklad symbol. Låter det svårt? Det är det inte - när du lärt dig några enkla knep! Det finns många trick att lära sig för att hantera symbolspråk i praktiken. Det handlar varken om att kunna teckna snyggt eller att vara konstnärlig. Det handlar snarare om ett fördjupat lyssnande och ett effektivt sätt att sammanfatta för att skapa samsyn. 

 

I mina klientsamtal händer det ganska ofta att klienten - eller jag, tittar mot whiteboarden i mitt samtalsrum och pekar menande mot en bild som inte finns där. Men som fanns där förra samtalet! Det är så givet att både klienten och jag minns bilden som då tecknades upp. Hade det stått långa meningar hade vi aldrig kunnat återge dem. Men symbolen som ringade in det vi pratade om är lätt att minnas. Samma sak är det när jag håller workshops. Det är en betydligt större delaktighet och samsyn när vi gemensamt använder blädderblocket och låter det som vi jobbar med sammanfattas i enkla bilder. Det leder till ett ökat engagemang att se saker växa fram i stunden. Bild och färg öppnar upp sinnet och stimulerar kreativa tankar. Det blir lättare att beskriva det som är komplext eller svårt med hjälp av bilder. Tanken får inspiration genom enkla bilder och det skapas gemensamma minnen för gruppen. 

 

Det finns alltså en mängd vinster med att utöka vokabulären i ditt bildspråk. För att inte tala om hur roligt du själv har när du gör det! 


Häng gärna med på den roliga kursdagen ”Coacha och led workshops med tecknade symboler” den 13 juni. Redan dagen efter är du själv redo att teckna symboliskt! 


kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm