18 oktober 2021, kl. 07:00

Förord till Nya Coachboken

Nya Coachboken är en bok i tiden. En bok som behövs. Den är en bok för alla som arbetar med coaching och professionell coaching. Tiderna förändras ständigt, så även våra arbetsmetoder och vår kunskap. Vår branschorganisation ICF (International Coaching Federation) har de senaste åren lagt ner mycket arbete på att utveckla coachstommen i professionell coaching tillsammans med certifierade coacher från hela världen. De har transformerat våra elva kärnkompetenser till åtta nya kärnkompetenser. Vi upplever dem dock inte som nya, utan som förädlade och på många sätt tydligare och mer relevanta för den som coachingen ska gagna, nämligen klienten och det som hen vill uppnå. Därmed gagnar de också dem som klienten påverkar och verkar med.


Något bra har blivit ännu bättre. Mognare. Detta beskriver Anja Lindberg på ett mästerligt sätt. Mästerligt på så sätt att kunskapen och metoden är enkel att ta till sig och få användning för direkt. Och vem vill inte det! Oavsett om du arbetar som professionell coach, med ett coachande förhållningssätt eller som coachande ledare och/eller chef.


Även om du läst Coachboken och mycket finns med i den som även finns här i Nya Coachboken så läs den här boken. Du läser med nya ögon. De ögon du läser med nu har mer erfarenhet och du kommer se fler och nya perspektiv. Du kommer känna igen dig, känna dig bekräftad, känna dig professionell och ödmjuk inför det du lärt dig. Precis som vi gör. Detta tar oss till en ännu mer professionell nivå i vårt arbete.


Anja skriver rakt och relevant med exempel och verktyg som är lika relevanta och raka. Vi som har arbetat som professionella coacher sedan 2005 blir inspirerade och stärkta i vår profession. Igenkänningen är stor från allt vårt arbete och det känns riktigt gott att vi coacher och alla som använder ett coachande förhållningssätt gör den skillnad vi gör. Vi är alla med och skapar en värld där fler kan utvecklas och nå mer av sin potential i samskapande med andra som också utvecklas. Detta är en konst att bemästra och Nya Coachboken hjälper oss att  utöva denna konst. Vi har i de tidigare elva kärnkompetenserna saknat mer fokus på klientens lärande och hur vi säkerställer att lärandet förvaltas så att klienten får verklig nytta av coachingen. Vi har längtat efter ett tydligare processfokus med ett fördjupat insikts- och transformationsarbete.


Detta kommer med tydligare nu, framförallt i den åttonde kärnkompetensen som handlar om att facilitera klientens utveckling. Coacher får en ökad förmåga att hjälpa klienten att se vad den behöver för att förflytta sig mot det den vill, behålla kraften i det och ha med sig välfungerande strategier. Detta är värdefullt både för coacher som har lång erfarenhet och för coacher som är nya eller har kortare erfarenhet. Detta beskrivs i boken på ett lättförståeligt sätt. Boken innehåller också många olika coachverktyg. Använd dem som de är eller låt dig inspireras och skapa vidare själv eller allra helst tillsammans med din klient. Vår erfarenhet säger: använd det som är på ett enkelt och prestigelöst sätt, det vill säga utifrån det som händer i mötet och i nuet med klienten. Med Nya Coachbokens alla verktyg har du en suverän bas i din verktygslåda.


Vi är glada att det finns ett kapitel om forskning i Nya Coachboken. Från våra 15 år i yrket känner vi väl igen det Johnathan Passmore får fram i sin forskning. Coaching skapar medvetenhet, en ökad känsla av ägarskap och sammanhang och därmed ett ökat ansvarstagande hos individer. I coaching utforskas nya perspektiv på det vi möter i livet och arbetslivet och genom att coachen ger feedback och gör speglingar, så adresserar coachen det hen observerar på ett icke dömande sätt i en trygg miljö. Detta möjliggör för klienten att ta det till sig på ett öppet sätt även om det är känsligt eller utmanande att bli medveten om. Vi håller våra klienter med ett icke dömande, framåtsyftande,

lösningsorienterat och lärande fokus. Ett vad Carol Dweck kallar Growth Mindset framför ett Fixed Mindset. Vi håller människor i deras växande och utveckling. Du som läser den här boken innerligt med god aptit på lärande kommer att bli klokare och få en tydlig bild av hur du kan arbeta med din coaching. Du kommer också att känna dig mer professionell i din  coaching, oavsett om du arbetar som professionell coach, med ett coachande förhållningssätt eller som coachande ledare och chef.


Tillsammans gör alla vi som coachar stor skillnad för många.


Britt Weide & Ann Kellheim

Mastercoacher, Coachande Handledare och Coachutbildare på CoachMastery


Mer om boken hittar du här.kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm