8 juni 2020, kl. 10:00

Executive Coaching – Vad är det?

Text: Jan Wicén

Executive kommer från medeltidslatinet och betyder  verkställande. Härav kallas den högsta chefen i internationella bolag Chief Executive Officer- CEO eller i våra Svenska bolag, Verkställande Direktör - VD.


Verkställa är just vad en VD är tillsatt att göra.  Men vad verkställer en VD? Jo hen verkställer styrelsens strategiska beslut om vad Bolaget skall göra för att utvecklas i riktning mot det mål som Ägarna grundade Bolaget för.

För att en VD skall kunna verkställa behöver hen ha med sig sina medarbetare och för att få med sig medarbetarna måsta hen skapa och få, tillit och förtroende.


Dessutom måsta en VD klara av att hantera intressekonflikterna som kan uppstå mellan personal, styrelse och ägare, och samtidigt se till att ha en bra relation med medarbetare, styrelse, koncernledning m fl. Ett exempel;

För en tid sedan coachade jag en VD som inom ramen för sin fastställda marknadsföringsbudget hade spenderat hela budgeten på att ta fram en special variant av bolagets produkt i syfte att vinna ett världsrekord. Hen kommer till vårt möte med dilemmat att hen blivit kallad till koncernledningen för att förklara sitt handlande. Hen var beredd på att få sparken, men skulle inte ge upp utan strid. Under samtalet insåg hen att även om hen som VD har all makt i vardagen så hade hen ingen makt alls vid koncernstyrelsens möte. Lite senare kom hen fram till att det var lönlöst att gå i polemik om det hen hade gjort. ”- De är alla ekonomer i koncernstyrelsen och kommer aldrig att kunna förstå att bolagets teknik håller ” Hen visade tydlig frustration över att kanske bli sparkad innan satsningen skulle ha visat sig vara bra eller dålig. Jag frågade ” – koncernstyrelsen består väl av erfarna höga chefer troligen med gott självförtroende. Sådana personer gillar att bli utmanade. Går det att utmana dem i stället för att konfrontera dem? ” Samtalet ledde fram till att VD:n skulle avstå från att förklara sig utan i stället slå vad 1 000 kr med var och en i koncernstyrelsen om att hens bolag skulle vinna en VM titel och därmed få internationell publicitet för ett mångfalt större värde än marknadsförings-budgetens. Vid nästa samtal berättade VD:n att hen fått frågan ”- Hur kan du veta att du kommer att ta ett världsrekord”. När hen hade svarat ”- Jag har räknat på det ” blev han öppet hånad. Hen konstaterade då inför mötet att de aldrig skulle kunna enas i denna fråga utan utmanade koncernstyrelsen med vadslagningen. Alla hade accepterat vadet med ett flin på läpparna och det blev aldrig någon diskussion om hens anställning. 


Sju månader senare slog bolagets produkt världsrekord i grenen och VD:n kammade hem 7 000 kr av en munter och illa dolt stolt koncernstyrelse. 


Tekniken att coacha VD:ar eller höga chefer är inte annorlunda än andra yrkeskategorier. Skillnaden ligger i vad det är som skapar förtroende, tillit och respekt hos en VD-klient, för dig som coach. Höga chefer kräver mer och förväntar sig ofta en viss allmän kunskap om den kontext som VD-livet i bolag för att få respekt för coachen.


Min erfarenhet kommer från 35 år i denna verklighet och därför har jag lätt för att förstå den komplexa kontext och ensamhet som VD:ar och höga chefer lever i. För en ’Verkställare’ är coachning både en fristad för att pysa frustration, ett bollplank och en kraftfull samtalsmetodik som utvecklar hen att klara av och hantera de intressekonflikter som hen hamnar i. Här är några tips på hur du som coach kan skapa förtroende och respekt hos en executive klient:


- Våga sätta mål. Executives jobbar mot mål och vill ha mätbara mål. Kom överens om hur målen skall mätas och dokumentera det. Betalar företaget, var då noga med att även dokumentera vad och till vem information om framsteg kan rapporteras. Detta med hänsyn till sekretessen.


- Håll ett högt tempo och var utmanande, t.o.m. provokativ. Executives och entreprenörer är otåliga och har alltid ont om tid. Är du omständlig och långsam tappar de troligen intresset. Chefer är vana att bli ifrågasatta och får förtroende för den som vågar vara rak och uppriktig mot dem.


- Lär dig en VD:s kontext och maktstrukturen i ett bolag. Den juridiska ansvarsbördan, hanteringen av relationen med styrelsen, ordförande, medarbetarna m fl. Hur det är att ha ansvar för efterlevnaden av lagar, förordningar och styrdokument. T ex; aktiebolagslagen, bokföringslagen, arbetsmiljölagen m fl lagar, samt interna styrdokument som ägardirektiv till delegationsordning och allt däremellan. Förstå var makten finns i olika forum och vid olika tillfällen samt vem som har mandat att utöva den.


- Ta reda på det egentliga, underliggande, problemet.  Självkänsla, oförmåga, konflikträdsla etc. Ta reda på vad dilemmat innebär för din klient personligen och ta reda på diskrepansen mellan vad som är viktigt för klienten respektive viktigt för bolaget.


Har du frågor och funderingar runt executive coaching? 

Hör då gärna av dig.JW-1


Jan Wicén

Jan@tankar.se

070-581 01 13

www.tankar.se
kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm