9 februari 2020, kl. 17:15

Utveckla projektarbete med coaching?

Erica Hansen, projektledare, coach och konsult undersöker hur projektledare har det på jobbet för att kunna utveckla tjänster som gör projektlivet roligare och projektresultaten bättre.


Är du nyfiken på hur andra projektledare har det på jobbet? QRErica

Svara på enkäten genom att klicka på länken eller använd QR-koden:

Gör enkäten


Varför coachutbildning?

Efter flera år i ledande positioner, i olika projektroller och genom att leverera eller upphandla konsulttjänster landade jag i en insikt. Framgångsrik förändring startar i den enskilda individen/gruppen/organisationen och dess förutsättningar vid en specifik tidpunkt. Genom att utgå från det kan en stor del av utvecklingsarbetet därför ske utan inblandning av externa generella modeller och processer.

Utbildningen gav mig möjlighet att fördjupa mina kunskaper inom coaching för att driva framgångsrik utveckling. Jag kunde direkt dra nytta av vad jag lärde mig och applicera i olika typer av arbetssituationer. Tack vare den fyra månader långa utbildningsperioden fick jag möjlighet att förfina mitt sätt att coacha.


Människor, förändringar och resultat 

Återkommande teman på min egen resa är just människor, förändringar och resultat. Med tre års intervall har jag genom mitt yrkesliv utmanat mig själv genom att exempelvis byta land, hobby, arbetsgivare eller språk. Lämnade Sverige för Argentina, Nederländerna och Norge. Hittade hobbys som tango, brännboll och friidrott. Provade roller som produktchef, projektägare, försäljningschef, managementkonsult och coach. Fick gedigen erfarenhet av både privat och ideell sektor.

Under de senaste åren har jag haft förmånen att utveckla och utvecklas på Svenska Turistföreningen, en av Sveriges äldsta medlemsorganisationer med hållbar turism som ledstjärna. Resan har inneburit omorganisationer, besparingsprogram, stora investeringar och kampanjer, utveckling av medlemsdemokrati, digitalisering, en fantastisk resultatutveckling och ett växande medlemsantal.


Möjligheter som växer

Jag brinner jag för att utveckla individer/grupper/organisationer att våga och vilja förändring som leder mot önskade resultat. Därför undersöker jag på vilket sätt projektarbete kan bli roligare genom coaching och projektresultat ännu bättre. Samtidigt som jag startar upp min egen verksamhet fortsätter jag att arbeta deltid som senior projektledare på Svenska Turistföreningen.

Det ger mig möjligheter som växer och skapar förutsättningar för att fortsätta vara en projektröst som utvecklar projektarbete. Jag kan vara en projektcoach som erbjuder stöd för utveckling till projektorienterade organisationer - som möjliggör ännu bättre projektresultat.


Mina 5 tips för att utveckla projektarbete med coaching 

1. Använd coaching till projektägare för att skapa en så tydlig bild av projektuppdraget som möjligt.

2. Använd coaching till projektmedlemmar, som med sin specialistkompetens ska åta sig specifika leveranser till projektet, för att säkerställa en så tydlig bild av arbetet som möjligt.

3. Använd coaching till projektgrupper för att arbeta fram en gemensam bild av målbild och arbetet som gruppen har framför sig.

4. Använd coaching till ledningsgrupper med ansvar för projektverksamheten för att tydliggöra förutsättningar för projektarbete och utvecklingspotential.

5. Använd coaching direkt till projektledare för att utforska olika scenarier, agera bollplank samt strukturera och prioritera projektledarens egna tankar.


Har du egna reflektioner eller erfarenheter av coaching inom projektarbete? Hör gärna av dig.


Erica Hansen

Telefon: 0725-632 196

E-post: ericajhansen@outlook.com

Linkedin: www.linkedin.com/in/ericajhansen


Ericas

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm