18 september 2018, kl. 14:30

Coachning via webben fungerar!

Text: Conny Wahlstöm, ICF Certified Coach (ACC) och kunsult


Mina erfarenheter av att coacha klienter via webben delar jag gärna med av. Rent konkret använder jag programmet ZOOM. Det fungerar ungefär som Skype business om du är mer bekant med det.

I början träffade jag mina klienter i ett samtalsrum i city och det fungerar ju naturligtvis bra. Men jag ville komma bort från att behöva ha tillgång till ett fysiskt samtalsrum. Inte behöva resa eller be klienten resa till en specifik plats. Själv använde jag cirka 70 minuter enbart för att ta mig fram och tillbaka från bostaden till samtalsrummet. Mina klienter hade ibland använt ännu mer tid.


Erfraneheter och tips: 

Om det är första gången klienten och jag ska träffas via ZOOM ber jag klienten att koppla upp sig en stund innan vi ska ses. Första gången behöver klienten ladda ner ett mindre program i sin enhet. Man kan använda dator, platta eller smartphone.

Var ostörd. Fler och fler jobbar i kontorslandskap eller liknade. Det kan skapa problem. Till skillnad från när man förflyttar sig och satt sig i ett samtalsrum får klienten själv ta ansvar för att skapa en ostörd plats under den tiden som samtalet ska äga rum. Det har nästan alltid fungerat!

Stäng av mobilen. Sitter man i ett fysiskt samtalsrum lägger de flesta bort sina mobiltelefoner nu för tiden. Sitter man ensam framför sin dator är det frestande att låta mobilen ligga på bordet så att kan kan hålla koll. Min erfarenhet är att det tar bort fokus från samtalet. Coachningen blir inte lika effektiv. Det gäller mig också! Har någon enstaka gång missat det och det blev inte bra. Nu sätter jag alltid mobilen på flymode!

Bra uppkoppling. De flesta har idag tillgång till bra uppkopplingar till nätet. Själv händer det att jag är uppkopplad via mobilen och 4G. Det brukar fungera ypperligt.

Större koncentration. Jag upplever att både klienten och jag är koncentrerade på det som händer i samtalet. Vi är liksom här och nu och själv brukar jag glömma bort omgivningen efter en stund in i samtalet. Om vi sitter ostörda på var sitt håll så finns det inget i det digitala samtalsrummet som distraherar.

Direkt på skärmen. Ganska ofta jobbar klienten med ett verktyg direkt på skärmen. Det kan handla om en brainstormning, en sortering av möjligheter eller en konkret prioriteringslista. När det är klart brukar jag sända det till klienten.

Det går att spela in. Om man vill kan man spela in hela samtalet och se på det efteråt. Fördelen kan vara för klienten att se på samtalet lite "utifrån" och för mig som coach att jag lär mig mer om mig själv som coach och om processen när jag ser samtalet igen.

Tidseffektivt. Både för mig ock klienten är det tidseffektivt. Ingen restid gör att vi istället kan ta en promenad eller sitta en stund och förbereda oss på coachningen. Om man använder den möjligheten blir samtalet mer effektivt då både klienten och jag själv som coach är förberedda.

Klimatsmart. En ambition jag har med min verksamhet är att jobba med hållbarhet på så många plan som möjligt. Att minska ner transporter är klimatsmart och då bidrar vi i det lilla till att leva klimatsmart. Alla små steg mot ett hållbart samhälle är viktiga.

Ses vi på webben?

Allt gott,

Conny

www.connywahlstrom.se

Conny IMG_0347

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm