27 februari 2018, kl. 11:45

Förändringar i ICFs certifieringssystem

Du som är på gång att certifiera dig eller ta om din certifiering; vi vill tipsa om att International Coach Federation gör några förändringar i certifieringssystemet!


Ändringar från och med nu, 2018-02-15

Omcertifiering Associate Certified Coach (ACC):

Omcertifiering av ACC, för certifieringar som löper 2018-12-31, eller senare:

De 10 Mentorcoachtimmarna kan tillgodoräknas som del av de 40 timmar Continuing Coach Education (CCE-poäng) som behövs.


För omcertifiering på ACC-nivå krävs alltså:

10 timmar mentorcoaching

Minst 30 CCE-poäng (timmar), varav minst 11 timmar i kärnkompetens (CC-poäng, Core Competence) och minst 3 timmar i coaching-etik


Ändringar från 2018-07-31

Certifiering på ACC-nivå via ACSTH path:

Coach som söker certifiering på ACC-nivå ska skicka in ett inspelat och transkriberat coachsamtal.


Certifiering på ACC eller Professional Certified Coach (PCC)-nivå via Portfolio path:

Coach som söker certifiering på ACC eller PCC-nivå via Portfolio path, behöver ha fullföljt en komplett coachspecifik utbildning, i enlighet med ICF’s definition av coaching, Etiska riktlinjer och Kärnkompetenser, och som ges som ett helt program fördelat över flera tillfällen så det finns utrymme att utvecklas som coach. Det innebär att det inte längre är möjligt att lägga ihop ett antal olika ej ackrediterade timmar och/eller CCE-poäng för att få ihop sin grundläggande coachutbildning. Coachutbildning Sveriges Coachutbildning är ackrediterad av ICF så den räknas som coachspecifik utbildning


Certifiering på Master Certified Coach (MCC)-nivå:

Coach som söker certifiering på MCC-nivå kan endast tillgodoräkna sig coachtimmar som genomförts efter att den första grundläggande utbildningen påbörjades.


Mentorcoach:

Coach som är certifierad på ACC-nivå ska ha förnyat sin certifiering minst en gång för att kunna agera som mentorcoach.


Ändring från 2019-02-28

Coach som söker certifiering på MCC-nivå, måste först vara certifierad på PCC-nivå.


kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm