11 september 2017, kl. 12:30

Säkerhet i fokus!

Text: Susanne Malm, Marknadschef Coachutbildning Sverige.

OKG BILD


Jag ställde frågan till vår samarbetspartner Berne Johansson, Organisationsutvecklare & Coach på Oskarshamns Kärnkraftverk.

Vad är det som gör att säkerhet och coachning tillsammans är så kraftfullt?

Som beredare/arbetsledare behöver du bjuda in alla berörda på arbetsplatsen till att gemensamt se en helhet. Detta för att tillsammans identifiera alla säkerhetsrisker, anpassa åtgärder och hålla oss riskmedvetna.
Det gör att alla coachfärdigheterna blir mycket viktiga, i synnerhet Aktivt lyssnande och Kraftfulla frågor. Utifrån att jag i en ledande befattning kan hantera ett aktivt lyssnande och ställa de kraftfulla frågorna, kan vi tillsammans måla en tydlig bild att förhålla oss till och agera efter. Uppgift och roll blir tydligt. Det är helt avgörande att vi delar bild av hur det ser ut i verkligheten.
I kärnkrafts branschen använder vi Human Performance Tools som extra stöd inför åtgärder som ska utföras i anläggningen. Vissa av dessa sk HuP Tools har vi integrerat med coachtekniken vilket vi använder för att förbereda och förstärka viktiga ledande roller tex beredare, montageledare och arbetsledare. Detta innebär att samspel, kommunikation inom arbetsteamet ger tydligare prioritering, riskmedvetenhet, preventiva åtgärder, tydliga roller mm. Då blir jag som beredare/arbetsledare kraftfull, tydlig och trygg. Mina medarbetare är delaktiga och trygga utifrån vårt gemensamma säkerhetsperspektiv, allt med tanke på säkerheten främst.
CUS har varit en värdefull samarbetspartner kopplat till tidigare säkerhetscoachning med externa coacher. Framförallt har de bidragit med anpassade coachfärdigheter och coachverktyg till de utbildningar vi skapat och genomfört. 


Hos OKG har vi på Coachutbildning Sverige sedan många år utbildat i ett anpassat löpande program till Arbets Plats Observation (APO) för chefer och interna säkerhetscoacher.
Reaktionerna har varit mycket positiva och vi har fått höga betyg i utvärderingar. Vi gör anpassade förstärkningar till den redan höga nivån på säkerhetsarbetet.

Fokus på säkerhet är nu stort på många håll. Inte bara hos kärnkraftverk och andra branscher där säkerheten är en självklar del. Många branscher har fått upp ögonen för hur viktigt det är med säkerhetsmedvetenhet. Coachfärdigheterna förstärker säkerhetsarbetet och ger direkta modeller att använda i vardagen.


OKG TEXT 1


Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm