14 juni 2017, kl. 17:15

Ett hållbart inre för en hållbar samhällsutveckling

Text: Lovisa Mellgren Managementkonsult, Ingenjör, Coach och Yogalärare ProDigma AB

LOVISA


Ledare är en grupp människor med stora möjligheter att påverka beslut, skeenden och i slutändan det samhälle och den värld vi lever i. Tar vi det ansvaret?


Sanningen är den att jag under mina 20 år som ledare tycker mig ha sett mycket lite av ledarskap som är grundat, medvetet och reflekterat, som tar ett samhällsansvar och ser sina strategier och beslut utifrån ett helikopterperspektiv, ledare som själva mår bra både till kropp och själ. Det handlar istället ofta om stressade och delvis missnöjda ledare i spetsen av redan hårt pressade organisationer och verksamheter som skall prestera ännu lite bättre resultat. Gärna på kortare tid, eller helst -igår.

Ändå, påverkar ledare världen. Alla beslut, stora som små har en tydlig påverkan antingen till det bättre- eller till det sämre. Ingenting är konstant, allt är under ständig förändring- utveckling eller avveckling. Detta gäller för företag, verksamheter, organisationer såväl som för personlig utveckling- eller avveckling.


Stress står för mer än hälften av alla påbörjade sjukskrivningar i Sverige.  På bara två år ökade de stressrelaterade sjukskrivningarna med 73 %. Då har jag inte räknat med alla sjukdomar som troligen haft stress som en utlösande faktor. Jag har inte räknat med alla dem som mår dåligt av stress, men inte blivit sjukskrivna. Jag har inte heller räknat samman kostnaderna av alla de mindre bra, eller rentav dåliga beslut, processer, prestationer, felaktigt utarbetade strategier, icke säljande kundmöten, utebliven utveckling, innovation och kreativitet eller det sociala lidande som stressen orsakar varje år.


Även om ökningstakten nu faktiskt planat ut något och många diskuterar problemet med stress är det fortfarande få som har konkreta, hållbara och långsiktiga lösningar på detta samhällsproblem. Jag anser att det handlar om att ta ett personligt ansvar för sin egen stress som ledare. Att våga välja, välja bort och sätta gränser. Att inse att en stressad ledare skapar stressade medarbetare, att stressade ledare och medarbetare inte har tillgång till hela sin hjärnkapacitet och att resultat som borde vara självklara därför många gånger uteblir. Coaching är ett utmärkt verktyg för att reflektera och hitta lösningar för sin egen stress. Varje ledare borde ha en coach. Varje ledare borde bli coachad gällande sin egen stresshantering- regelbundet. Bara genom att ta sig tiden att se, landa och dela tankar så händer det mycket positivt. Det blir dessutom lättare att vara en bra ledare och hjälpa medarbetarna med deras arbetssituation när man blivit medveten om sin egen.


Jag jobbar idag som managementkonsult, coach och yogalärare med strategi- och ledarutveckling från mitt eget bolag ProDigma. Jag använder yoga som verktyg i mina strategiuppdrag, vilket kan vara att ta fram en ny affärsplan, för att få ledare att landa här och nu och använda hela sin kapacitet. Jag är också Civilingenjör och därför noga med att mäta och följa upp resultaten. Mätresultat från mina ledarutvecklingsprogram, där ledarna själva skattar sin stress, visar på en minskning med i snitt 30 %, både per gång och över tid, så länge vi håller på. Att koncentrationsförmågan, kreativiteten, energinivån, empatin och effektiviteten ökar med nästan lika mycket och att den strategiska höjden i beslut förbättras avsevärt, enligt deltagarnas egna skattningar, ligger helt i linje med omfattande forskning som publicerats de senaste åren.


Om vi, var och en av oss tar ansvar för vår egen inre kroppsliga och själsliga hållbarhet kommer vi att göra skillnad- på riktigt! Vi kommer att ta medvetna beslut som speglar vårt inre tillstånd, vilket i förlängningen kommer att skapa en värld, ett samhälle och ett företag som mår bra på riktigt och på sikt.


Vi måste sluta se på tillvaron som uppdelad i spegelskärvor. Vi är en enhet som påverkar personer och skeenden runt oss mer än vi kanske vågar tro.

Spara

Spara

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm