27 mars 2017, kl. 15:15

”Management by drälla omkring”

Text: Gösta Fransson, VD Aktivt Ledarskap Sverige AB

N-G Fransson


”Management by drälla omkring” är ett motto för Bo Anders Antonsson, VD för Falkenbergs energi. Han menar att det krävs att man har alla medarbetare med sig på alla nivåer i organisationen. Medarbetare som vill ta sitt ansvar, och som har ett mandat som ger inflytande.
Ett sådant klimat skapas av närvarande chefer. Hösten 2014 arbetade Bo Anders tillsammans med hela organisationen fram företagets värdegrund. Där man nu efter två uppföljningar ser att förhållningssättet mellan varandra och gentemot kunden är fortsatt stark. Öppenheten har ökat, kommunikationen har förbättrats, där medarbetaren känner ett mandat och tar mer ansvar, utifrån värdegrundens spelregler. Detta har resulterat i en kraftig ökning av NMI och ett resultatpåverkande på närmare 21% ökning från 2014 till 2016. Trots att priserna till konsument sänktes med 2% 2016.

För att uppnå detta resultat, få värderingarna att leva i arbetsvardagen och kunna klara den arbetsuppgiften måste jag som ledare möta den verklighet som finns i organisationen. Det handlar om att stötta, föra dialog och vara närvarande som chef. ”Management by drälla omkring” är ett bra utryck för detta, menar Bo Anders. Motsatsen som jag möter som skribent och utvecklingskonsult är en sjuka i detta med ledarskap. Många chefer sitter bakom sitt skrivbord eller låser in sig på sitt kontor. Utifrån den positionen ska de leda verksamheten. Ledarskapet som chef handlar om att utveckla den egna rollen, individen och gruppen och det gör jag inte bakom ett skrivbord.

Varför händer då detta? Jag tror att det finns en kultur att man som ledare ska distansera sig mot sina medarbetare. Som chef skolas man, också på många ledarutbildningar, att hålla denna distans. Den teknikutveckling som sker kring sociala medier och nya kommunikationssätt gör även sitt. Vid intervjuer med medarbetare i våra utvecklingsprojekt så ställer vi frågan vad de saknar i ledarskapet. För det mesta får vi svaret att man saknar en närvarande chef som lyssnar, som ser medarbetarens arbetsvardag och som har förståelse för den. Det gäller att skapa en kultur som motsvarar både verksamhets och medarbetarnas behov och i vilken chefen har en ledarstil som behärskar detta i vardagen , vilket är svårt att göra bakom ett skrivbord.

Det förväntas också att en chef ska arbeta administrativt. Administration tar av den tid då chefen borde leda, inspirera och ge feedback i vardagen. Så är det. Ibland uppfattas det som att chefen lika gärna kunde vara en administratör. Det är dock olyckligt. Det duger hellre inte att lära ut värdegrunder eller andra ledarverktyg om det inte praktiseras i arbetsvardagen. Det måste ledaren göra genom sin närvaro, att bli den symbol som värdegrunden står för samt leva och leda efter den. Ledarens ansvar ligger i att leda–lära och utveckla, det är först då som dessa verktyg blir levande.
Alltså.... ”management by drälla omkring” som Falkenbergs energi lyckats så väl med.

Nils-Gösta Fransson VD, Aktivt Ledarskap Sverige AB

Spara

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm