29 april 2016, kl. 19:00

Jessica Frösell skriver om stress

Att ta ett rejält uppåt på nyttostegen i samhället och göra skillnad i människors liv. Text: Jessica Frösell

-3

Jag gick utbildningen vid Coachutbildning Sverige AB under 2013. Då arbetade jag som chef på ett stort IT/Konsultföretag och hade varit i IT branschen i olika roller sedan 1998. Jag har sedan dess coachat medarbetare, ett antal chefer i ledarutveckling och även privatpersoner i olika frågor.

Det som har slagit mig är att vi nästan alltid hamnar i frågor kring stress och hur klienten ska hinna med sitt arbete, familjen och sig själv. Helt enkelt hur man ska få tiden att räcka till, få ihop livspusslet och samtidigt må bra. Hur kan man få balans mellan arbete och privatliv?

Stressen har de senaste åren eskalerat och jag har haft flera medarbetare som blivit sjukskrivna för stressrelaterade symtom. Jag har arbetat i projekt och organisationer som varit extremt påverkade av stressrelaterad ohälsa. Även jag själv drabbades för några år sedan. Jag blev mer och mer intresserad av vad stress är och hur man kan hantera stress i vårt informationsrika samhälle, och varför vissa drabbas och andra klarar sig. I höstas tog jag tjänstledigt från mitt jobb för att plugga till Avspänning- och Stresspedagog vid Sverigehälsan och till MediYoga instruktör vid MYI i Stockholm.

Vad är då stress? Stress är individuellt och kan beskrivas som när omgivningens krav hotar överstiga individens resurser på arbetet och/eller privat. Men det är så mycket mer än det. Dina egna tankar, krav, prestationer, låg självkänsla, gränslöshet och svårigheten att prioritera sig själv och att kunna säga Nej. Forskning visar att det ofta är de som är Omtänksamma och Starka som drabbas av utmattningssyndrom, vilket kanske inte är så konstigt om man tänker efter.

För att förstå vad stress är och hur det påverkar oss människor måste vi gå till tillbaka i tiden ca 50 000 år då vår hjärna och vårt så kallade "system" skapades. På den tiden var de största hoten för en människa att möta en björn där valet var antingen att stanna och slåss för att döda björnen eller att fly för sitt liv. Men idag lever vi i ett annat samhälle där hoten och farorna är något helt andra än på stenåldern, MEN med ett 50 000 år gammalt system!

Idag utsätts vi sällan för påtagliga fysiska faror, ändå är kroppens alarmsystem mer aktivt än någonsin. Hjärnan skiljer nämligen inte mellan verkliga fysiska eller inbillade faror och vid stress reagerar vår hjärna likadant idag som hos urtidsmänniskan. Vårt logiska tänkande stängs av och det enda som hjärnan är inställd på är att överleva, man brukar tala om kamp eller flykt. Stress startar alltid med att hjärnan registrerar något som upplevs som hot (något vi hör, ser eller känner, blir rädd för, orolig osv). Centrum i kroppens alarmsystem är amygdala som är ett litet nystan av hjärnceller och sitter djupt inne i hjärnan. Den skickar signaler till Hypotalamus som startar den sk ”Stressaxeln”. Det leder till att kortisol kommer ut i blodet. Kortisol är den ihållande stressens hormon som bland annat ser till att du får mer socker i blodet så att du orkar vara aktiv längre.

Det som kan hända under en längre tid av stress är att stresshormonet kortisol blir förhöjt, detta leder till att kopplingarna mellan nervcellerna i hjärnan temporärt blir förstörda. Det i sin tur leder till minnesförluster, försvårar faktahantering och påverkar korttidsminnet. Svårigheter med orientering i tid och rum. Tillståndet uppträder vid långvarig och mycket svår stress och har påvisats hos patienter med svåra traumatiska stressupplevelser och även hos patienter som fått diagnosen utbränd.

Under utbildningen kände jag att det här är något jag verkligen vill arbeta med framåt att få lära mig mer om stresshantering. Få förmedla det vidare. I dag har jag startat eget företag som heter change4u där jag arbetar med privatpersoner i form av enskilda samtal kring stresshantering, utbildningar i stresshantering i kombination med MediYoga och föreläsningar. Jag arbetar även med organisationer kring stresshantering, ledarskapsutveckling och förändringsprocesser och där vi för närvarande håller en utbildning inom Hälsofrämjande ledarskap inom en kommun.

Vad är då hälsofrämjande ledarskap? När frågan ställs till medarbetare om vad som får dem att må bra på jobbet, så handlar svaren ofta om trivsel i arbetsgruppen, bekräftelse från chef och att man känner att jobbet man utför är meningsfullt. Dessa tre aspekter är centrala i ett hälsofrämjande ledarskap.

I det hälsofrämjande arbetet betonas en helhetssyn på hälsa. En vanlig definition av hälsa är att det innebär frånvaro av sjukdom och en känsla av välbefinnande. En annan definition är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav – och att kunna förverkliga sina personliga mål.

Förutom att skapa motivation, ge feedback, skapa mål och mening, kommunicera, skapa tillit, finns det även en del hälsoaspekter som cheferna bör ha med sig i sin verktygslåda.

Det är bra om cheferna känner till och kan uppmärksamma olika stress symtom hos sina medarbetare, samt vad som händer rent fysiskt vid stress och varför det kan vara så svårt att komma tillbaka efter att ha varit sjukskriven för utmattningssyndrom.


En annan viktig aspekt är att cheferna själva skapar en hållbar arbetshälsa så att de kan stå emot och hantera sin egen stress utan att drabbas av stressproblematik. Några kännetecken som en stressad person kan uppvisa är irritation, lågt tålamod samt brist på empati. Dessa egenskaper tycker nog ingen medarbetare är speciellt trevliga att se hos en chef.

Den 31 mars kom Arbetsmiljöverket ut med nya direktiv i AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) för hur arbetsplatserna ska agera mer hälsofrämjande för att bland annat minska stressrelaterade besvär hos sina medarbetare. Detta innebär att varje ledare behöver ha kunskap och stöd i ämnet.

Vad händer i hjärnan och kroppen vid långvarig stress och hur påverkar detta våra organisationer?
Hur påverkar det våra organisationer och våra resultat när medarbetare är stressade och sover dåligt, inte kan ta beslut, har ”bomull” i hjärnan, inte kan prestera som tidigare, har tappat fokus och gör flera saker samtidigt, mycket korttidsfrånvaro pga lågt immunförsvar, har spänningar och värk i kroppen osv.

Vad kostar det när det går så långt att våra medarbetare blir sjukskrivna för utmattningssyndrom och hur lång är vägen tillbaka i rehabilitering? Går det någonsin att komma tillbaka och bli lika effektiv som tidigare?

Detta är temat på en föreläsning som jag för närvarande håller på att sälja in hos arbetsgivare för att öka kunskapen om vad stress är och vad det gör med medarbetarna och hur det påverkar arbetsprestation, trivsel och resultat för organisationen.

Jag har även startat en utbildning för kvinnor i Stresshantering och MediYoga. Jag tycker själv att MediYogan är ett fantastiskt stresshanteringsverktyg och vill gärna kombinera teori och övningar som förstärks med ett avslutande yoga pass. Vi träffas i en mindre grupp vid tre tillfällen under våren 2016. Intresset är stort så det kommer nog att bli fler tillfällen till hösten.

Stresshantering känns som en hjärtefråga och jag vill avslutningsvis citera en av mina kursdeltagare efter vårt första utbildningstillfälle i Stresshantering och MediYoga: ”-Vad skönt det måste vara för dig att ta ett rejält steg uppåt på nyttostegen i samhället och göra skillnad i människors liv”. Ja det känns helt fantastiskt!

Vill du veta mer om vad jag kan hjälpa er med, samt vilka utbildningar eller föreläsningar som jag kan erbjuda besök gärna min hemsida www.change4u.se.


kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm