26 juni 2015, kl. 15:15

Jag älskar mitt jobb! 

Text: Susanne Malm, Projektledare, lärare och ansvarig för Öppna utbildningar på Coachutbildning Sverige AB. 

IMG_3533

Under våren 2015 har coachkollegor gästbloggat hos oss. De har uttryckt sig fritt utifrån något de upplevt som viktigt att skriva om i coachbranchen.  

Många olika infallsvinklar har bloggats och det är lika spännande för oss på Coachutbildning Sverige att läsa som jag hoppas det är för dig som läsare. 


Under många år har jag pratat med människor som av olika anledningar sökt sig till oss och våra utbildningar. Gemensamt brinner de för att arbeta med förändringsprocesser och vill använda sin yrkeserfarenhet och klokhet på ett nytt och mer konkret sätt. Frågorna har varit många och det märks att man tänkt länge när man tar kontakt med mig. Ofta handlar frågorna om den globala ICF-certifieringen, hur branschen ser ut i Sverige och utomlands och hur man använder sin kunskap efter utbildningen. Man vill veta vad som skiljer oss från andra leverantörer av ICF-utbildning. Man vill även veta mer om våra lärares utbildning och yrkeskunskap och hur välutbildade våra mentorer är. 

Ofta har vi långa intressanta samtal om livet och den arbetssituation man har i dagsläget. Att vi lever i ett allt mer föränderligt samhälle. Ofta står den som kontaktar mig själv i en förändringsprocess. Det är bra. När man själv står i en förändringsprocess och länge funderat på att ta en professionell coachutbildning så är den egna förändringsprocessen det grundmaterial man som elev har att arbeta med under kursen. 

I utvärderingarna efter utbildningen återkommer ofta att man som utbildad professionell coach känner en -före och en -eftertid rent personligt. Som individ har man fått tydliga redskap att använda på sin arbetsplats men inte minst har man själv utmanats till att tänka på ett nytt sätt. Våra elever har en lång yrkeskarriär bakom sig. Man har arbetat som ledare i många år, som projektledare, HR chef eller som företagare. Nya yrkeskategorier utbildar sig nu. Psykologer, präster, journalister, revisorer och rektorer. Det är spännande och roligt. Kompetensen är kraftfull och krävs ofta i upphandling, CV och i marknadsföring. 

Jag har följt mina elevers resor från nyfiken till coachkollega och jag känner att många stannar kvar hos oss i våra nätverk många år efter avslutad utbildning. Idag vidareutbildar vi och kommer framöver att arbeta än mer med nätverkande och inspiration. Det kommer fler fördjupande kurser och inspirationsseminarier. 

Jag har världens roligaste jobb. Jag får arbeta med människor i förändringsprocess och med relationer till fantastiska människor. Det är jag tacksam över.   Du som har idéer på vad du önskar att vi kan erbjuda dig eller ditt företag i form av utbildning och inspiration, ring mig gärna! Jag bollar gärna branschfrågor med dig! 


Till hösten 2015 kommer vi med många spännande nyheter, håll utkik på vår Facebooksida och LinkedIn! 


Önskar dig avkopplande och energigivande sommardagar! 

Susanne Malm, Coachutbildning Sverige AB 

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm