27 maj 2015, kl. 13:30

Veckans Gästbloggare: Curt Hardegård, Hardegård & Co

Vart är Coachingen på väg? (Och är den på väg?)

Curt -14 Great Leader


När jag, nyfikenhetsdriven, kom in i coachningen i början av 00-talet var det från ett lite annorlunda håll än det vanliga: -Jag var ”tung” strategikonsult och hade arbetat i >30 år i tron att den smartaste strategin alltid vinner – The rest will follow…( Låt vara att några av oss i den världen hade börjat se en avtagande verkningsgrad av våra profetior…)

Jag hittade då ett nydanande coaching-redskap med mycket stor potential att lyfta enskilda individer, deras respektive utvecklingsagendor, karriärer, relationer etc
Min professionella erfarenhet gjorde att jag naturligt också ställde mig frågan vad man kunde använda coachingen till, som verktyg i företagsledandet, för framdrivningen av organisationer (eftersom jag ju, med min bakgrund, trodde mig veta att just företag var de bästa betalarna, uppdragsgivarna…).

Då pågick, i communityn, en rätt intensiv debatt:
-Vilket värde för en organisation kan vi påvisa med en coachinginsats?
-Hur kan vi mäta och översätta coachingresultat till företagsekonomi och kalkyl?

När jag nu, typ 10+ år senare och efter ett par egna loopar, åter tittar in i coachingen så noterar jag till min förvåning att samma debatt verkar fortgå, fortfarande…!

Jag noterar totalt tre försök till ”applied coaching” under den här perioden – spännande i sig och lovvärda men det känns rätt ”experimentellt” i det stora hela:
-Karin Tenelius och hennes Tuff Ledarskapsträning – Förändrings och framdrivningskoncept baserade på ett coachande förhållningssätt.
-Lennart Göthe och Balansekonomi – med avläggaren ”Lyxfällan” -  Framgångskoncept för individer och familjer, konsekvent genomfört!
-Great Leaders, där jag själv är verksam och som arbetar med framdrivning av företag och förbättring av motivation och verkningsgrader i ledningsgrupper och organisationer. www.greatleaders.se

Är det här då coachingens samlade vidareutveckling under 10 år?

Är det då så att coachingen, i stort, kommer att förbli enbart ett lysande redskap för individutveckling?
Är det också så att vi i communityn inte lyckas besvara frågan om coachingens organisatoriska värde?

När det gäller organisationer och ledning är det som med skorna i Sahara! Behovet är enormt men efterfrågan behöver trots det väckas!

Vart är coachingen på väg och är den överhuvudtaget på väg mot att bli en organisatorisk kraft att räkna med?

/CH

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm