25 augusti 2014, kl. 13:15

Våga fråga!

Text Anja Lindberg


Denna vecka har vi frågetema hos oss på Coachutbildning Sverige. Vill du läsa ännu mer om frågor rekommenderar vi Alain Cardons artikel som du hittar överst på sidan
https://www.coachutbildning.se/sidor/coachverktyg.aspx.

"The leader of the past was a person who knew how to tell.
The leader of the future will be a person who knows how to ask."
Peter F Drucker - Har kallats det moderna ledarskapets fader

Allt fler ledare inser att frågor ofta skapar bättre resultat än direktiv och instruktioner. Som coach använder jag frågor, mycket frågor. Syftet med frågorna är att den jag coachar ska reflektera och få ökad medvetenhet. Ökad medvetenhet om den aktuella situationen, om sina tankar och om sina alternativ. Medvetenhet leder ofta till fler synliga valmöjligheter och att den som coachas tar mer ansvar, vilket i sin tur är motivationshöjande.

När jag utbildar coacher eller chefer kommer ofta frågan ”Vad är en bra fråga?”. Vad som är en bra fråga beror förstås på både person och på situation. Bra frågor är frågor som får mottagaren att se möjligheter, tänka nytt och känna sig stärkt. De kraftfulla frågorna är ofta öppna och fokuserar på det positiva (vad du vill, inte vad du inte vill). Bra frågor är också nyfikna. Tänk hellre ”Vad är det personen förstått som jag ännu inte förstått?” än ”Jag ska hitta en fråga som får henne att förstå att hon borde...”.

Listan med de perfekta frågorna finns inte, situation och person avgör vilken fråga som är rätt i stunden. Här kommer några kategorier och exempel:

Målfrågor: Vad vill du?, Vad är ditt mål?, Hur vet du när du uppnått det?
Prioriterande frågor. Vad är viktigt? Vad är viktigast?
Motivationsfrågor: Vad vill du?, Vad längtar du efter? Vad ger detta dig?, Vad skulle verkligen göra en skillnad?, För vems skull gör du detta?, Vad saknas för att du skulle vara helt nöjd?
Hypotetiska frågor. Om allt var möjligt, vad skulle du göra då?
Jämförande frågor: Vad är skillnaden på A och B?
Förtydligande frågor: Vad är ledarskap för dig? Vad innebär att trivas?
Ytterlighetsfrågor: Vad är det bästa som kan hända? kombinerat med Vad är det värsta som kan hända?
Positiva frågor: Vad är roligast?, Vad är du mest stolt över?, Vilka är dina styrkor?
Möjlighetsfrågor: Vilka möjligheter finns?, Vad har du inte provat?
Tankefrågor: Vad tänker du?, Hur påverkar den tanken dig?, Hur kan du tänka annorlunda?
Känslofrågor: Vad känner du?, Vad är du rädd för?
Hjärtefrågor: Vad säger ditt hjärta?, Om du följer ditt hjärta, hur agerar du då?
Magfrågor: Vad säger din magkänslan?
Lärandefrågor: Vad kan du lära dig av det?, Vad säger det om dig?
Paradoxfrågor: Hur kan du vara lugn och samtidigt aktiv?
Utforskande frågor: Hur menar du?, Vad handlar det här om, egentligen?
Behovsfrågor: Vad behöver du?
Valfrågor: Vad är för- och nackdelarna med alternativen?, Vad väljer du?
Liknelsefrågor: Om du var en seriefigur, vem skulle du vara? Hur skulle Pippi Långstrump lösa detta?
Aktivitetsfrågor: Vad ska du göra?, Hur ska du göra?, När ska du göra?

Vilken fråga har du fått, som gjort skillnad för dig?

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm