13 maj 2014, kl. 11:35

NÄR BEHÖVS COACHNING, TERAPI ELLER MENTORSKAP?

Av Nina Jansdotter

- Jag kan bara svara utifrån att coachning i frågan innebär begreppet ICF-coachning vilket grundar sig i International Coach Federations tolkning. Begreppet coach är ett öppet och kan användas av alla som så önskar och därmed tolkas olika. Däremot är ICF coach bundet till en professionell utbildning och certifiering. Det är stor skillnad på hur de olika yrkesgrupperna arbetar med individer och grupper säger Susanne.

Om man lägger ner tid och pengar på att anlita någon av dessa yrkeskategorier är det viktigt att man får det man förväntar sig fortsätter hon.
- Det är alltid viktigt att veta vad man köper. Vilken typ av yrkesutövare man anlitar. Annars kan du få fel hjälp och göra fel val.

Om man anlitar "fel” yrkesutövare än vad man faktiskt behöver och kräver för sin förändringsprocess kan det bli väldigt fel och man får något helt annat än vad man tänkt, menar hon.

PageLines- Susanne.jpgKan du kort beskriva skillnaderna mellan de olika genrerna och när de passar bäst?
- För det första så är terapi vanligast när man behöver jobba med en förändringsprocess där ursprunget ligger bakåt i tiden och där det krävs akademisk kunskap i psykologi. Mentorskap är mest gynnsamt i de fallen när man behöver få direkta råd från någon som är specialist inom det ämne man behöver hjälp med. Slutligen då är det allra bäst att anlita en coach när man behöver utmanas i sina tankar om ett mål eller en förändring med tydlig målbild.

Coachen hjälper dig via kraftfulla frågeställningar att förankra dina målbilder och få aktiva handlingar tidsatta och utförda. Om man är ute efter handfasta råd eller om man har ett trauma i dåtid som behöver bearbetas passar inte coachning tillägger hon.

Hur märker kunden skillnaden?
- Då det du får inte stämmer överens med din förväntan av den hjälp du tar emot.

Kommer skillnaden bli större eller mindre i framtiden och varför?
- Personligen tror jag att yrkeskunskapen kommer att bli ytterligare professionell och tydlig. Det kommer att krävas av den som upphandlar tjänsten oavsett om det är en privatperson eller ett företag/organisation.

Man kommer enligt henne som kund vara mer medveten om var man lägger sin tid och sina pengar när man vill ha hjälp i sina förändringsprocesser att nå sina visioner och mål. I synnerhet då det kommer att bli vanligare att man använder sig av de här yrkeskategorierna både yrkesmässigt och privat.
- Redan idag ser man att flera yrkesutövare erbjuder både mentorskap, terapi och coachning. Så länge det finns en professionell utbildning bakom så kommer man som kund att kunna gå till en utövare där man kan lita på att utövaren anpassar sin kunskap till det behov du som kund har avslutar Susanne Malm.

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm