27 september 2013, kl. 09:45

EMCC konferens om coaching och mentorskap

Är DU coach, mentor, chef eller HR-intresserad? Missa inte EMCC:s halvdagskonferens 2-4 oktober i Malmö - Stockholm - Göteborg

EMCC

 

EMCC bjuder in till två seminarier med följande teman:


Finns det forskning som stödjer coaching och mentorskap?

Målsättningsteorin ligger till grund för många coach- och mentor samtal och hur mål formuleras i organisationer. Ett antal forskare har undersökt, ifrågasätta och utvecklat målsättningsteorin och användningen av SMARTa mål.


Hur kan forskning och praktik arbeta tillsammans för att utveckla coaching och mentorskap?

En vetenskaplig utvärdering av ett utvecklingsprogram i coachande ledarskap lär oss mer om vad som verkligen fungerar, och vad som krävs av chefer för att ta till sig ett modernt coachande ledarskap.

Båda seminarierna är av värde för Ditt yrkeskunnande som coach, mentor, chef och HR-personal, samt av värde för forskare och studenter.


EMCC – European Mentoring and Coaching Council, anordnar en halvdagskonferens med temat ”Bridging the gap – hur förenar vi teori och praktik?”

Datum och platser:

2 oktober Malmö; kl 13.00 - 17.00 + mingel till 18.00 på Malmö Högskola

3 oktober Stockholm; kl 13.00 - 17.00 + mingel till 17.30 i Citykonferensen Ingenjörshuset

4 oktober Göteborg; kl 13.00 - 17.00 + mingel till 17.30 på Göteborgs Universitet

Med reservation för ändring av tiderna lokalt och lokaler.

Läs mer knapp

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm