24 juni 2013, kl. 10:45

Hitta gruppens syfte

Allt fler företag som arbetar med coachning tar steget att också jobba med gruppcochning. I den här artikeln på Företagande.se skriver Domenico La Corte om hur du kommer igång med gruppcoachning.


domenico la corteAllt fler företag som arbetar med coachning tar steget att också jobba med gruppcochning. Det är ett kostnadseffektivt sätt att utvecklas i grupper och hitta gruppens syfte. Domenico La Corte, grundare av Coachutbildning Sverige AB, arbetar med gruppcoachning och ger sin syn på det arbetet.


Det som utmärker gruppcoachning är att coachen behöver ha en ett tydligt syfte med vad man vill med coachningen redan från början. Det nya inom gruppcoachning är att befintliga grupper börjar använda sig av den här typen av coachning.


– En coach som arbetar med gruppcoachning behöver vara uppmärksam på att det som sker i en grupp förstärks. Det som är bra i en grupp, det förstärks och det som är dåligt förstärks också. Jämför det med coachning av individer där det räcker med att börja med frågan ”vad ska vi jobba med idag? Annars bygger coachningen på samma grundförutsättningar vad gäller det coachandet arbetet, berättar Domenico.


Hitta gruppens syfte

Gruppcoachning är lämpligt att använda när gruppen ska bli med medveten hur den fungerar. Det är också ett bra sätt att få ut mer av gruppen. Gruppen behöver definiera varför den finns till.

– Det är mer komplext att arbeta med en grupp än med individer. Det krävs ett visst förhållningssätt för att inte tappa kontrollen för en coach som arbetar med en grupp. Det är viktigt att coachen redan från början har en tanke med sitt arbete med gruppen. Om gruppen förväntar sig en utbildning för att få svar på sina frågor, blir det fel med coachning. Med andra ord är det viktigt att redan fån början vara tydlig med vad coachningen går ut på, säger Domenico.


Nå gruppens mål

Coachen uppgift är att hjälpa gruppen att se sig själv som en enhet. En annan viktig uppgift är att få gruppen att hitta sitt mål och hur de ska nå dit.

– Det är viktigt att coachen hjälper gruppen att hitta sina mål och öka gruppens förmåga att titta på sig själv och bli självgående. Om gruppen har svårt att hitta det viktigaste av det man förväntar sig av gruppen, då kan gruppcoachning vara ett lämpligt verktyg, tillägger Domenico.

Coacher ställs inför olika utmaningar beroende på typ av klient och vilket arbete som ska utföras. Hur ser det ut för en gruppcoach?

– Största utmaningen för en coach som arbetar med gruppcoachning är att komma fram till vad det är jag som coach vill uppnå med gruppen. Det är också viktigt att ha klart för sig vad gruppen är till för och vad vi ska göra. Utifrån svaret går det sedan hitta arbetsformen för just den gruppen, avslutar Domenico.

Domenico La Corte fem tips för coacher som arbetar som gruppcoach:

  • Definiera vad du menar med gruppcoach så att du blir klar över vilken roll du har.
  • Fundera på vad du vill att gruppen ska uppnå.
  • Lös inte problemet åt gruppen, våga dig luta tillbaka och låt gruppen göra det arbetet.
  • Låt gruppen komma överens om vilket syfte och mål gruppen har.
  • Ta det inte personligt om gruppen för över sin frustration på dig.


Text: Beate Möller


Läs mer i Livbåt för ledare - en guide till coaching i företag:

Adlibris

Bokus

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm