13 juni 2013, kl. 20:15

Därför ska du vara en coachande chef

Att peka med hela handen funkar inte längre. Idag behöver chefen vara coach - och lyssna på andra. Det hävdar Ylva Ekdahl, medförfattare till nya boken "Livbåt för ledare". Artikeln är från CIO Sweden.


Varför ska man vara en coachande ledare?
- För att få tillgång till dina medarbetares idéer, kreativitet och kunskap på ett mer effektivt sätt. Att peka med hela handen fungerar inte idag. Det går inte i en värld där man måste vara väldigt snabb och kunna förändra sin verksamhet snabbt. Coachande ledarskap är mer effektivt, kreativt och lönsamt, säger Ylva Ekdahl, coach som tillsammans med två kollegor skrivit en handbok i coachande ledarskap.

Varför blir det mer lönsamt?
- För att du använder dig av den kollektiva kreativiteten och de kollektiva idéerna om vad företaget kan göra. När vi får fram alla anställdas idéer och möjligheter leder det till ökad lönsamhet. Du kan fokusera coachningen på exempelvis försäljning, nya idéer eller verksamhetsutveckling. På Logica, idag CGI, genomförde man ett projekt där fokus låg på de som jobbade mycket och låg i riskzon för utbrändhet. Det kostar mycket pengar om medarbetare blir sjuka så coachningen var en förebyggande aktivitet som var lönsam.

- Sen är det ju inte alltid lönsamhet man är ute efter. Vi har exempelvis kört coachning på kärnkraftverket i Oskarshamn, där fokus har varit ökat säkerhetstänkande i hela organisationen, säger Ylva Ekdahl.

Coachning är ett trendigt ord nu. Vad innebär coachande ledarskap mer konkret?
- Dels är det ett förhållningssätt. Att man tror att medarbetarna har kapacitet att ta ansvar för sitt eget arbete. Att de ser saker du inte själv kan se. Dels är det en ren metod. Många tror att coachande handlar om att ge goda råd, men så är det inte. Coachande är en lärprocess hos den man coachar. Att hjälpa den personen att själv se vad som händer och hur man ska gå vidare.

Kan man vara chef och coach samtidigt?
- Man ska göra både och men inte samtidigt. Ibland måste du ta besluten och vara den som styr. Du ska använda dig av coachningen som ett verktyg när det är lämpligt. Men du ska inte tappa styrning på verksamheten, säger Ylva Ekdahl.

Första meningen i er bok är ”att leda i det 21:a århundradet innebär att du måste släppa kontrollen”. Vad menar ni med det?
- I den nya ekonomin snurrar hjulen allt fortare. En chef kan inte sitta på sitt rum och tro att allt ska vara som förut. När man börjar coacha händer det saker. Folk börjar tänka själva, och då kanske de säger att ”jag är på fel plats” eller ”jag tycker vi ska ändra hela verksamheten och göra så här istället”.

- Man måste vara modig för att gå in i det. Man får inte vara rädd för förändring. Allt utgår från att folk själva kan ta ansvar för sitt arbete, och när folk kliver fram kan det hända saker du inte själv kunnat förutse.

- Den nya generationen anställda nöjer sig inte med att ha utvecklingssamtal en gång om året. De är vana att få feedback på allt de gör. I coachning ingår feedbacken konstant, hela tiden. Men den chef som låser in sig på sitt rum kommer inte att kunna behålla sina anställda, säger Ylva Ekdahl.

Vad har du för råd till den som vill jobba mer coachande? Hur gör man?
- Läs boken naturligtvis! Den är väldigt konkret. Sen ingår coachande ledarskap i de flesta ledarskapsutbildningar idag – så det första rådet är att använda vad du lärt dig. Träna. Och det viktigaste: lyssna. Lyssna på dina medarbetare. Lyssna, fråga, observera och reflektera. Kom inte med din egen lösning – du får kanske en bättre lösning om du låter de som ska göra jobbet ta fram den själva. Det kan ta lite längre tid, så du måste ha tålamod. Men vi hävdar att du får ett bättre resultat.

Läs mer i Livbåt för ledare - en guide till coaching i företag:

Adlibris

Bokus

Interncoach.se

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm