12 juni 2013, kl. 10:15

Coachande ledarskap

Nina Jansdotter skriver hur ledare kan ta till sig ett coachande ledarskap på CoachingGuiden. Läs mer i vår bok Livbåt för Ledare - en guide till coaching i företag.

Av Nina Jansdotter

LivbåtBoken Livbåt för ledare skriven av coacherna Anja Lindberg, Domenico La Corte och Ylva Ekdahl från Coachutbildning Sverige, är en är en guide för coachning i företag. Coachning och coachande förhållningssätt kan enligt dem användas på många olika sätt, beroende på vad man vill uppnå. Boken ger ett antal konkreta exempel där olika företag från olika branscher (ett fastighetsbolag, ett kärnkraftverk, en stor och en liten bank, ett IT-konsultbolag och en multinationell möbelkedja) berättar hur de använder coachning. Boken innehåller också konkreta verktyg, tips och checklistor läsaren som använda vid införande eller vidareutveckling av coachning i sin verksamhet.

Hur fick ni den idén?
- Våra kunder och samarbetspartners upplevde att det saknades en praktisk bok om interncoachning på marknaden. Många är intresserade av hur interncoachning kan fungera, hur man gör och vad fördelarna är. Vi hade seminarier där våra kunder berättade om hur de implementerat coachning i sina organisationer säger Anja Lindberg.

Det var, enligt henne stort intresse för dessa seminarier och man ville veta mer. Sten Lindquist, som då var redaktör på Liber, såg samma intresse och vi bestämde oss för att göra en bok tillsammans.

 Boken har en speciell titel hur kom ni på den?
- Vi satt i möte med Sten Lindquist och diskuterade titeln. Vi snurrade många alternativ och när han frågade ”Vad är det för bok ni skrivit?” svarade Domenico spontant ”Det är en guide till coachning i företag. En livbåt för ledare”. Sen funderade vi inte mer på det.

Vad kännetecknar det moderna ledarskapet?
- En mer ödmjuk ledare är på väg att födas. En ledare som inte alltid vet bäst. En ledare som lyssnar och tar vara på den kunskap och kompetens som finns hos medarbetarna.

 En som ställer frågor oftare än han eller hon kommer med lösningar, tillägger Anja.  Det coachande ledarskapet kombinerar produktivitet med organisationsutveckling och personlig utveckling.

Författarna gör följande förutsägelser om ledarskapet:

*Vi tror att ledarens viktigaste egenskap är att vara äkta.

*Vi tror att ledarens viktigaste uppgift är att utveckla sina medarbetare.

*Vi tror att ledaren tjänar på att behandla medarbetare, kunder, investerare juste.

*Vi tror att ledare behöver ta hand om sig själva, sina medarbetare och sin organisation för att uppnå ekonomisk framgång.

*Vi tror att ledarens står stadigt i förändringar genom att utgå från en god etik och goda värderingar.

*Vi tror att ledaren genom att öka sin medvetenhet går ifrån ett kortsiktigt vinstmaximerande till ett helhetstänkande för hela planeten.

Kan alla lära sig denna typ av ledarskap?
- Absolut! Det krävs dock vilja, tid och mod, säger Anja.
I de flesta fall leder det till bra relationer till medarbetare som utvecklas, tar ansvar och använder sin kreativitet. 

Om man inte leders så är risken man inte attraherar de bästa medarbetarna enlig Anja. Det kan då till och med hända att man istället tappar viktigare spelare samt att man får svårt att få sin organisation att hänga med i den snabba förändringstakt vi lever i.

Anja Lindbergs tips till ledare:

  1. Känn dig själv
  2. Utgå från värderingar och var äkta
  3. Var beredd att växla mellan chefs- coach- och ledarrollen.
  4. Låt medarbetarna växa och ta ansvar
  5. Behåll samtidigt fokus på verksamheten

***

Köp boken på:

Adlibris

Bokus


kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm