30 maj 2013, kl. 09:45

Susanne Malm om att sätta mål

Att sätta mål är viktigt i all typ av förändring, utveckling, handledning och är en av grundpelarna inom framgångsrik och effektiv coachning. Det är viktigt både för coachen att ha sina egna mål för sin egen coachning och att coachen coachar sina klienter till att sätta sina mål och delmål.

Av Nina Jansdotter


Susanne Malm 3

- Som coach kommer jag gemensamt med min klient fram till delmål och långsiktigt mål. Tillsammans utvecklar och följer vi en positiv, framåtriktad coachplan säger Susanne Malm som är projektledare, coach och lärare på Coachutbildning Sverige AB.

Målet med coachfärdigheten planera och sätta mål är att coachen ska utveckla och följa en effektiv coachplan med sin klient menar Susanne. Coachplanen behöver under tid justeras så att den passar uppkomna förändringar i coachprocessen och i situationer. Coachen hjälper klienten att hitta olika resurser för ökat lärande och utveckling. 

Mål är grunden för framgång
Under förutsättning att coachrelationen bygger på förtroende och närhet är tydliga mål grunden för bra coachning fortsätter hon.
- Det som bör hända är att aktiva handlingar genomförs av klienten så att det blir en kraftfull förändringsprocess. 

Om man inte sätter upp mål i sin coachning så blir det helt enkelt inte en kraftfull förändringsprocess. Coachsamtalet blir då bara ett samtal.
- Genom coachsamtal hjälper coachen sin klient att hitta det han söker men det är alltid klientens ansvar att söka och fatta beslut om vad han vill ha eller behöver. 

De viktiga delmålen
Enkla delmål behöver sättas för att för att stärka klienten. Är delmålen felsatta leder det lätt till prestationsångest och blockering tillägger Susanne.
- För att nå våra mål och framgångar i livet behöver vi nästan alltid bra relationer. Praktiskt taget alla framgångar i livet uppnås genom att vi får hjälp och hjälper andra.  Det är viktigt att identifiera sin egen referensgrupp och områden för lärande. 

Coachen håller fokus på det som är viktigt för klienten och låter klienten ta fullt ansvar för sitt handlande. Uppföljning är en viktig del i coachsamtalet och att medvetandegöra framgångsfaktorer. 

I coachsamtalet behöver vi coacher både ha fokus på coachplanen och samtidigt vara öppen för förändring baserat på det som händer i livet enligt henne.
-  Förändringar i coachplanen behöver vara genomtänkta och dokumenterade. Risken är annars att det blir lite för enkelt att ändra planen när motgångar kommer. En coach behöver vara stark. Ingen vill ha en vek coach som inte klarar att driva på när det behövs, säger Susanne Malm med eftertryck.

Vad är ett bra mål?
Ett bra mål är enligt henne rimligt, specifikt, mätbart och tidsbestämt. Det känns i magen att det är rätt.
- Klienten behöver känna att han har ansvaret över sina handlingar. Han behöver rutinmässigt reflektera över och utvärdera sina handlingar efter att de är genomförda. Det leder till att klienten först börjar göra saker rätt och därefter gör rätt saker.

 Vad är ett mindre bra mål?
Det beror helt i och för sig på vad man lägger i ordet "bra” fortsätter hon.
- Ett mål kan vara kraftfullt och omvälvande men ibland litet men mycket betydelsefullt. 

Ett mindre bra mål är inte rimligt, specifikt, mätbart eller tidbestämt. Ett dåligt mål är ett mål som inte kommer från klienten själv utan utifrån en "förväntning” från omgivningen.
- En övning för att komma runt ett mindre bra eller svagt mål är att be sin klient att drömma fritt utan begränsningar. "Vad skulle du göra om du hade obegränsat med resurser”? "Vad skulle du göra om du var 10 gånger modigare än idag”? "Vad skulle du förändra i ditt liv om du hade ett trollspö”? – I fantasin kan man vara kreativ och obegränsad men hitta sina livsmål och drömmar för att sedan ta dem till en rimlighet i livet. Vi begränsar oss ofta av en massa saker som inte har någon funktion för oss, säger Susanne.

Har du själv något mål du kan dela med dig av?
-  I mitt yrkesliv är mitt övergripande mål att hela tiden lära mig nytt och att ha full tillit till mina klienters potential. Mina personliga mål handlar om att sikta positivt och framåt utifrån min magkänsla. Idag känner jag högre tillit till min magkänsla än när jag var yngre. Det gäller både i små och stora delar av livet. Vi lever i en starkt föränderlig tid. Mina mål behöver hela tiden omvärderas och belysas från olika vinklar.

Det viktiga för Henne är att känna hon är medveten om vad hon står inför just nu för att hon därefter ska kunna rikta kompassen mot sina mål. Känns det inte bra i magen behöver hon ställa kompassen på nytt.  Hon brukar likna målen vid små eller stora magneter. Det ska kännas lätt och rätt även om det kräver maximalt av mig.
- Det kan vara jätteroligt att titta på våra drivkrafter mot målen. Många gånger är de helt andra än vad vi tror. Även larviga drivkrafter kan vara oerhört kraftfulla skrattar Susanne. 

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm