29 maj 2013, kl. 11:18

Hur spela in coachsamtal?

När du ansöker om ICF-certifiering behöver du spela in coachsamtal. Gör så här!

När du ansöker om din ICF ACC-certifiering behöver du spela in ett coachsamtal med en av dina befintliga klienter. Formatet ska vara MP3 eller WMA och filens storlek ska inte överskrida 25 MB. Här har du några tips hur du kan gå tillväga:


1. Du kan spela in samtalet med din smartphone om det inte är en Iphone.


2. Du kan spela in samtalet med din Iphone, men inte samtidigt som du använder telefonen. Det ger dig två möjligheter:


a. Du spelar in ett samtal du har i ett fysiskt möte med den andra personen. Då lägger du mikrofonen mitt emellan dig och klienten.
b. Du ringer från en annan telefon och använder din Iphone för att spela in samtalet. Då fäster du Iphonens mikrofon vid den andra telefonens hörsnäcka, inte vid munstycket.

3. I Sverige får du, enligt lagen, utan att be om samtycke spela in samtal där du själv deltar. Coachetiken kräver däremot att du behöver ha din klients samtycke för detta.

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm