5 februari 2013, kl. 13:15

Vad är professionell coachning?

Coachutbildning Sverige AB är ett av de största och första coachutbildningsföretagen i Sverige. En av delägarna är Anja Lindberg som berättar om vad coachning är och hur människor och företag kan använda sig av det.


AnjaCoachning är en samtalsmetod och ett förhållningsätt. Inom coachning är det klienten som har svaren och coacharen hjälper med hjälp av frågor, speglingar och reflektioner klienten att hitta dem. I coachning sätter man mål, belyser nuläget för att skapa medvetenhet och hitta strategier för att utvecklas vidare och nå målen. Det ska inte jämforas med att anlita en terapeut, coachen arbetar inte med psykisk ohälsa eller djupa problem eller trauman.

– Som coach är du ett bollplank där din klient kan bolla idéer, tankar och problem. Coachen ställer mycket frågor för att bidra till medvetenhet, reflektion och kreativitet. säger Anja Lindberg.

 

Det vanligaste och ovanligaste inom coachning
Ett vanligast ämne som klienter vill bli coachade i är att hitta en bättre balans i livet. Också att utveckla ledarskap eller på annat sätt utvecklas inom sitt yrke. En annat vanligt ämne i coachningen är människor som står inför olika val och vägskäl, då det kan vara en hjälp framåt att prata med en coach. – Det mest ovanliga jag varit med om är säkerhetscoachning på kärnkraftverkarbete. Alltså hur man kan förstärka och öka säkerheten inom den branschen, säger Anja.

Hur man blir certifierad coach
Det finns olika organisationer som certifierar coacher och det krävs en del för att bli certifierad som coach. Först och främst behöver man gå en utbildning. Därefter krävs att man praktiserar och samtidigt har en mentor som handleder. Det sista som man ska genomföra är ett praktiskt prov och därefter kan du bli certifierad coach.

– Eftersom det finns så många som jobbar med olika typer av coachning idag blir certifieringen mer och mer viktig. Den visar vilken typ av coachning coachen arbetar med och att denne gått igenom alla de delar som krävs för att bli certifierad som coach. Det visar också på att man har en viss erfarenhet. De som upphandlar coachning är idag ofta medvetna om att certifiering finns och efterfrågar detta, menar Anja.

Hur utbildningen går till
Coachutbildning Sveriges utbildning sträcker sig över fyra månader och under dessa träffas man åtta dagar. Varje moment börjar med praktiska övningar, sedan följer reflektion och slutligen teori. Alltså tvärtom än de flesta andra utbildningars upplägg. Vår erfarenhet är att det är bra att bilda sig en personlig stil innan man lägger på mycket teori. Därefter får man några egna klienter och coachar dessa under handledning. Efter utbildningen fortsätter man att coacha egna klienter för att samla den erfarenhet som krävs för certifieringen, avslutar Anja Lindberg.

Text: Matilda Svensson

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm