5 februari 2013, kl. 13:15

Coachande mötesledare

Coachning är en metod som nu ger utväxling på många olika områden. Här skriver Coachutbildning Sveriges lockiga ledare, Anja Lindberg, om hur du använder coachning för att skapa bra möten. Text Annika Wihlborg.

Ett meningsfullt och fokuserat möte bottnar, som i så många andra sammanhang, i en tydligt formulerad vision och målsättning med mötet. Varje deltagare ska veta varför de är kallade till mötet och vad ni gemensamt hoppas uppnå.

Avsätt en stund i början av mötesdagen till att kommunicera ert mål med konferensen. Be därefter deltagarna dela med sig av sina förväntningar på sig själva, på gruppen och på dig som mötesledare.

- Låt deltagarna skriva ner sina målsättningar och förväntningar på postitlappar och sätt upp dem i möteslokalen. Det bidrar till att skapa en gemensam målbild kring mötets målsättning och vision, säger Anja Lindberg, som är certifierad coach och arbetar på Coachutbildning Sverige.

Skapa en trygg och tillåtande mötesmiljö
- Sträva efter att skapa ett mötesklimat som är tillåtande och har högt i tak. Det ska finnas utrymme för skratt, som mötesledare har du en viktig uppgift i att lätta upp stämningen och få deltagarna att känna sig trygga och bekväma, särskilt om det är en ny konstellation av människor som möts, säger Anja Lindberg.

Ett coachande mötesledarskap ökar delaktigheten och leder till möten som verkligen fyller ett syfte och åstadkommer resultat. När mötesledaren antar en coachande roll blir mötena roligare, mer målstyrda och har dessutom ett större utrymme för kreativitet. Gruppdynamiken avgör hur aktiv mötesledarens roll bör vara. I en grupp med motsättningar och presumtiva konflikter är det en fördel om mötesledaren tar på sig en aktiv och styrande roll, i grupper med en väl fungerande gruppdynamik kan mötesledaren med fördel ta ett steg tillbaks och anta en mer observerande roll där en större del av ansvaret för att föra mötet framåt ligger hos deltagarna.

Knyt ihop säcken genom att återkoppla till inledningen
Se till att hålla er till de förutbestämda tidsintervallerna under dagens lopp, om ni överskrider tiden redan under de första mötespassen är risken stor att hela dagsschemat förskjuts, vilket kan innebära att det blir bråttom på slutet. När det scenariot blir verklighet skippar man ofta den så viktiga sammanfattningen och avslutningen av dagen, en av de mest avgörande komponenterna för en framgångsrik konferensdag. Knyt ihop alla trådar, sammanfatta vad som skett och vad ni kommit fram till under dagens lopp. Återknyt till de mål och förväntningar deltagarna fick uttrycka i början av dagen, ta en dialog kring om förväntningarna uppfyllts. Kommunicera tydligt nästa steg och kom överens om vem som ansvarar för att saker och ting ska bli gjorda när deltagarna sprids på olika håll efter mötet.

- Passa också på att fråga deltagarna vad de lärt sig under dagens lopp. De reflektioner som kommer fram kan berör alltifrån en ökad självkännedom till att man har fått sa nya sidor av sina kollegor, säger Anja Lindberg.

Fördela ansvaret på mötesdeltagarna
En nyckel till ett coachande mötesledarskap ligger i att fördela ansvaret för ett lyckat möte eller en framgångsrik konferensdag mellan mötesdeltagarna och dig som mötesledare. Kom med feedback och reflektera öppet, dela med dig av såväl positiva som mindre positiva iakttagelser som indirekt kommunicerar att alla medverkande bidrar till att skapa förutsättningar för en lyckad konferens.

Du kan exempelvis säga ”Nu känns det som att vi frångår dagens huvudtema, vi pratar runt det vi egentligen behöver diskutera och kommer inte närmare vårt mål” eller ”Hälften av er har hittills inte sagt något under dagens lopp. Hur kommer det sig att ni inte vill dela med er av era åsikter?”. Det kan också gälla iakttagelser som ”Nu kände jag att energinivån ökade i rummet” eller ”Det är verkligen roligt att den här diskussionen engagerade många av er”. Det uppmuntrar till gensvar och öppnar upp för deltagarnas spontana reaktioner.

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm