9 mars 2012, kl. 07:30

Coaching och stress

Ett av de vanligaste ämnena för coachsamtal är stress. Att lära sig hantera stress är en nödvändig färdighet i ett samhälle som premierar status och framgång och samtidigt som tidigare tiders begränsande normer kring hur mycket man ska jobba har försvunnit.

I tidningen Chef:s nätupplaga finns en artikel om några enkla tips hur man kan hantera sin stress. I den artikeln finns också ett antal bra frågor vi kan använda i de coachsamtal där klienten vill ha hjälp att hantera sin stress.

Läs mer knapp

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm