8 mars 2012, kl. 13:00

Psykoterapi och coaching

Søren Holm tar i sin intressanta blogg upp en artikel som studerat verkliga skillnader mellan psykoterapi och coaching.

För att hitta Søren Holms matnyttiga blogg:
Läs mer knapp

I artikeln resonerar McKenna och Davis också om skillnader mellan psykoterapi och coaching. De nämner bland annat:

- Psykoterapi-relationen rör sig ofta på djupare nivåer av intimitet och känslor än coachingrelationen.
- Psykoterapipatienter har ofta allvarligare funktionsproblem än coachklienter. Vilket torde öka möjligheterna till framgång för coachklienter.
- Coachingsamtal sker som regel mindre ofta än terapisamtal. Vilket kan ställa större krav på att återställa coachrelationen vid varje samtal, och också öka coachklientens ansvarstagande för sig själv.
- Kanske har coacher också bättre möjligheter än terapeuter att involvera och engagera stödjande faktorer i klientens arbetsliv.

Slutligen argumenterar författarna för att coacher kan inspireras av forskning som visar att framstående terapeuter är måna om att ständigt utvecklas i sin roll. T ex genom reflekterande praktik där de systematiskt samlar in och bearbetar information om hur arbetet går med varje patient, med hjälp av formulär för både terapeut och patient.

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm