8 mars 2012, kl. 10:45

Interncoachmöte

På onsdagens interncoachmöte var Sören Nilsson, Scandinavian Enterprise hos oss för att prata om hur han jobbar med mätbarhet och coachning.

interncoach

Han beskrev hur hans företag i Sverige och utomlands arbetar utefter två modeller i samarbete med företagscoach.

Vi pratade även om att bjuda in fler till gruppen. Vi på CUS fick i uppdrag att se vilka interncoacher utbildade hos oss som kan vara aktuella för en inbjudan.
Gruppen var ense om att man inte vill att de som föreläser i ett ämne har en uppenbar säljintension. Det behöver bli ett känsla av att ha fått ta del av något efter ett möte inte bli insåld på ett koncept.
Jag ska vara uppmärksam på det. Det blir hårfint eftersom alla som har ett specialämne givet vill visa vad de kan åstadkomma. :-)

Kom gärna med idéer om vad ni vill att gruppen ska fokusera på framöver så försöker jag ordna.

Vid nästa tillfälle 17 april 13.00 - 16.00 kommer vi att få träffa Elisabeth Bjufors som ska prata om "psykopater på arbetsplatsen".
Sista datumet för våren 2012 den 29 maj kommer att vara med fokus på gruppcoachning och jag återkommer om plats för dessa två möten.

Närvarande vid mötet 07 mars :
Carina Lindstaf
Åsa Ryner
Tone Lennesiö
Berne Johansson
Thomas Malmqvist
Stefan Gunnarsson
Anna-Maria Olander Jahnsson
Ylva Ekdahl (CUS)
Susanne Malm
Anja Lindberg

Vi ses !
Susanne Malm

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm