5 mars 2012, kl. 07:30

Så coachar du din personal

För småföretagare med få anställda är det ofta extra viktigt att få personalrelationer och -rutiner att fungera. Domenico La Corte tipsar om hur du med enkla knep kan coacha din personal.

Domenico är i grunden coach och entreprenör och driver idag tillsammans med Anja Lindberg utbildningsföretaget Coachutbildning Sverige. I sitt arbete har han jobbat med såväl småföretagare som större bolag.

- Jag jobbar främst för att mänskliga relationer i alla organisationer ska hanteras på rätt sätt, säger han.

Varför är det viktigt att coacha sin personal som småföretagare?
- Eftersom ett litet företag har mindre ekonomiska möjligheter för att kunna belöna medarbetare med höga löner eller bonusar, måste man vara lite kreativ för att få personalen att trivas och tycka om sin arbetsplats. Där kan man använda coachingen till att låta de anställda forma sin egen tillvaro och sina arbetsuppgifter.

Att mindre företag där man jobbar tätt inpå varandra gärna skapar "kompisrelationer" arbetsgivare och anställda emellan ser Domenico som något positivt.

- Kompisrelationer kan vara fantastiskt bra, eftersom det innebär att man känner tillit till varandra. Samtidigt måste man som chef vara beredd att kliva in och faktiskt ta det slutgiltiga besluten.

Hur får man sin personal att maxa sin potential och vara så effektiva som möjligt för verksamheten?
- Det är viktigt att definiera vad maxad effektivitet faktiskt är och sätta tydliga mål för vad man vill uppnå - tillsammans med personalen! Alla måste vara engagerade för bästa resultat.
- Att följa upp med utvärdering och belöning är också en avgörande del som tyvärr ofta glöms bort - för samtliga anställdas skull krävs att man är tydlig med vad som fungerar och vad som eventuellt kan förbättras, avslutar Domenico.

Fem enkla coachingtips
1. Lyssna på vad personalen säger och tycker, och be gärna om feedback på ditt ledarskap. Håll en öppen dialog och låt personalen få insikt i vilka beslut som fattas.
2. Var inte rädd för konflikter! Se konflikter som ett tecken på att folk är engagerade. Försök vända problemet till en diskussion där alla parter får komma till tals.
3. Våga ta hjälp av andra. Många egenföretagare känner ett behov av att göra allting själv, vilket inte funkar i längden. Genom att fördela ansvaret engagerar du personalen och skapar en mer balanserad, mer hållbar arbetssituation för samtliga.
4. Tänk över din pension och hur du vill att ditt företag ska fortsätta då, samt vem som ska bli din efterträdare. Att tänka långsiktigt sporrar ofta motivationen och får dig att sätta upp bättre mål för företagets utveckling.
5. Gå gärna en enklare coachingkurs för att få en stabil grund att stå på. Jobbar du med dig själv och ditt eget ledarskap stärker du din självkänsla och kan vara en bättre chef.


Domenico La Corte

Text: Emelie Caiberth

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm