20 mars 2012, kl. 07:30

När hänvisa till terapi?

När ska du hänvisa en coachklient vidare till sjukvården eller till terapi?

ICF loggo

Det är en fråga som är väldigt enkel att besvara i teorin, men som kan vålla huvudbry i praktiken. Jag har varit med om att hänvisa en klient till sjukvården, där klienten fick en psykisk diagnos efter ett treminuters samtal med en läkare! Klienten upplevde även att diagnosen inte heller stämde med  symptomen.


En sån person tappar självklart förtroende för vården och kommer hellre att vilja vara kvar hos sin coach där det finns ett upparbetad förtroende. Coachen riskerar då att hamna i ett etiskt dilemma då klienten vill vara kvar hos coachen och de etiska reglerna tydligt föreskriver att den här klienten ska hänvisas vidare, givet att coachen inte besitter de nödvändiga kompetenserna för behandling och terapi.


Det här dokumentet ger handfast vägledning på de tecken som gör att du ska hänvisa en klient vidare till sjukvården eller till en terapeut. Dokumentet har tagits fram av Lynn F. Meinke, The Life-Personal Coach Committee of the International Coach Federation.


Hämta pdf-dokumentet här:

Läs mer knapp


Läs mer om etiska regler här:

Läs mer knapp
kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm