2 mars 2012, kl. 09:02

Varför är coaching så poppis?

Senaste åren har antalet coacher ökat markant. Att coachning blivit så populärt har flera orsaker. En är att behovet av personlig utveckling har ökat i det allt mer komplexa, snabbfotade samhälle vi lever i. Varje person behöver ta allt större ansvar, lära nytt och kunna anpassa sig till förändring. Det ställer krav på både medarbetare och ledare. Det handlar också om att coachning är ett svar på en samhällsutveckling där produktion blir allt mindre viktig och kreativitet och utveckling blir allt mer viktigt.

-  Det är kostnadseffektivt, individanpassat och ger snabbt resultat både för individen och företaget. Coachning är anpassat och väl lämpat till att låta människor ta eget ansvar, ta fram nya saker i en social process, att använda sin kreativitet och sina andra förmågor. Samtidigt är det ofta motivationshöjande, menar Anja Lindberg som arbetar som coach och coachutbildare och driver Coachutbildning Sverige AB tillsammans med Domenico La Corte sedan 2005.

Enligt Anja Lingberg så ser de också att yngre medarbetare vill ha och behöver ett nytt, modernt ledarskap. De vill ha tydliga ramar, men ändå ett stort ansvar för sina arbetsuppgifter och möjlighet till inte bara utveckling på jobbet, utan även egen utveckling. Ett coachande ledarskap ger enligt henne den möjligheten och gör skillnad både för individen och organisationen. Det finns studier på ROI (return on investment) på coachning – en sak man ser är att kreativiteten och produktiviteten ökar menar hon även.

En coach arbetar som förändringsagent. Coachen använder ett förhållningssätt och en strukturerad samtalsmetodik för att hjälpa klienterna att plocka fram vad som är viktigt för dem, stötta dem i att sätta mål att hitta sina bästa sätt att nå målen.

- Detta gör coachen genom att ställa frågor, skapa utrymme för reflektion, spegla och ge feedback. Coachingen leder till ökad medvetenhet, ökat ansvarstagande och fördjupat lärande, fortsätter Anja entusiastiskt.

Coach är ingen skyddad titel, vilket är ett problem i branschen. Därför rekommenderar Anja Lindberg att alla som arbetar med coachning går en seriös coachutbildning och också certifierar sig.

- Efter utbildning, träning och handledning (vi kallar det mentorcoachning) kan man göra ett prov hos någon av branschorganisationerna för att certifiera sig. I samband med certifieringen förbinder man sig att följa branschorganisationens etiska regler. Som coach blir man aldrig fullärd och de flesta coacher väljer att efter certifiering fortsätta vidareutbilda sig och ha egen coach säger Anja.

För att bli en bra coach krävs framförallt nyfikenhet och människointresse anser Anja. Att känna sig själv och utveckla sig som person, är också viktigt för att bli en bra coach. En coach måste också ha förmåga att, för en stund, sätta andras intressen och behov framför sina egna.

Coaching som profession kommer att fortsätta växa! Ännu är det många som inte sett kraften i coachning och det dyker ständigt upp nya användningsområden. Exempel på nya områden som vi kommit i kontakt med, är att vi utbildar coacher som överbryggar kulturskillnader på multinationella företag och att vi coachar på säkerhet på kärnkraftverk, det handlar alltså inte längre "bara" om personlig utveckling.

Coachning är användbart på många sätt och är här för att stanna, avslutar Anja Lindberg.

Anja Lindbergs bästa tips till nya coacher:

    Lägg grunden
    Gå en bra coachutbildning, sikta på certifiering och och skaffa en bra erfarenhet coach så får du en kickstart i din karriär som coach.
     
    Lär känna dig själv
    För att du ska bli en duktiga coach är det viktigt att du själv ha hög självkännedom och att du själv mår bra. Ta hand om dig själv också.
     
    Utveckla ditt företagande
    Många coacher är egna företagare och därför är det också nödvändigt att du utvecklar ditt företagande och lär dig sälja och berätta om din coachning i olika sammanhang så du får nya kunder.

    Utvecklas som coach
    Lär dig coacha olika typer av människor i olika skeden av sina karriärer. Sen är det också bra att du hittar din nisch – de du gillar att coacha bäst. Umgås också med coachkollegor och hjälp varandra.

 
Anja Lindberg
Coachutbildning Sverige AB

Text: Nina Jansdotter

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm