9 februari 2012, kl. 07:30

Jobbcoacher blir myndighetsutövare

Arbetsförmedlingen håller just nu på att upphandla coachingtjänster för mångmiljonbelopp. Upp till 25 000 arbetssökande ska få en jobbcoach. Men ICF, branschorganisationen för coacherna, är mycket kritisk. ”Detta är inte coaching. Det är kontroll och myndighetsutövning av de arbetssökande” – och för detta krävs ingen utbildning. Det är anmärkningsvärt”

Det krävs ingen coachutbildning för att jobba som jobbcoach åt AF. Detta kan äventyra både för de arbetssökande och för hela den etablerade branschen av kompetenta coachföretag. Det menar ICF, Internationella Coach Federation i Sverige.
Cecilia Grahn som är ordförande är mycket kritisk till AF:s nya upphandling.

- Kriterierna i AF:s upphandling är skräddarsydda för de stora bemanningsföretagen, inte för de småföretag som sysslar med kvalificerad coaching. Dessutom ligger inte fokus alls på jobbcoaching utan på närvarokontroll, rapporteringsskyldighet och att para ihop arbetsgivare med deltagare. Det är inte coaching, säger Cecilia Grahn.

Domenico La Corte som arbetat med coaching i mer än 10 år tycker det är ren och skär myndighetsutövning av de arbetssökande.

- AF vill inte ha jobbcoacher, de vill ha kontroll på de arbetssökande. De lägger ut en typ av myndighetsutövning där ”jobbcoacherna” ska kontrollera närvaro varje vecka, rapportera resultat, ha vikarier tillgängliga vid sjukdom, genomföra aktiviteter och till och med se till att det finns fikarum och handikapptoaletter åt de arbetssökande. Detta kan enbart de större bemanningsföretagen uppfylla. De mindre coachingföretagen kan vara välutbildade coacher men det efterfrågas inte i upphandlingen. Ingen coachutbildning krävs, det är mycket anmärkningsvärt, tycker Domenico La Corte.

Tre miljarder skattemedel till jobbcoaching

Det var för två år sedan som regeringen beslutade att tre miljarder skulle satsas på att få ner arbetslösheten.  AF fick i uppdrag att upphandla tjänsten jobbcoaching av externa aktörer. Samtidigt sa arbetsförmedlingen upp 800 tjänstemän som sysslade med jobbcoachingliknande arbetsuppgifter och skrev istället avtal med omkring 900 externa coachingföretag.
Det var ren outsourcing och gynnade naturligtvis många av våra medlemmar inom ICF, säger Cecilia Grahn.

I årsskiftet gick alla avtal med jobbcoachingföretagen ut och från och med januari är det  fritt fram för alla att lämna in nya anbud för tjänsten som kallas jobbcoaching.

Lockar till sig aktörer utan utbildning

Kritiken kring jobbcoachernas metoder har vid några tillfällen varit massiv i media. En del coacher anklagades för tvivelaktiga metoder och det slog hårt mot de coacher som arbetade seriöst.
Upphandlingen har bidragit till en stor nyetablering av nya coacher, många vill vara med och dela på kakan. Det är både positivt och negativt. Positivt för att coachmarknaden ökar men negativt för att det också lockar till sig oseriösa aktörer utan utbildning i coaching, säger Cecilia Grahn.
Idag är det relativt lätt att kalla sig coach. Det finns en uppsjö av olika coachutbildningar med varierad kvalitetsgrad. Det finns en marknad som efterfrågar coaching. För de som arbetar som professionella coacher handlar det om att bli bättre eller försvinna, helt enkelt, säger Cecilia Grahn.


Därför är det extra angeläget för oss som branschorganisation, som företräder de utbildade och certifierade coacherna, att försöka få AF att förstå hur viktigt det är med kvalitetssäkrade coacher, menar Cecilia Grahn.

AF lyssnar inte på branschorganisation

ICF Sverige tog därför kontakt med upphandlingsenheten på AF för att hjälpa till att formulera krav på coachernas kompetens i form av erfarenhet, certifiering, utbildning och etiska regler.
- AF har lämnat dessa kommentarer helt utan åtgärd. De har dessvärre inte alls brytt sig om att kräva någon coachutbildning från de som kan lämna in anbud, säger Cecilia Grahn och fortsätter;

- Vi tycker det är självklart att de som arbetar som jobbcoacher ska vara utbildade coacher. Men i den nya upphandlingen står det uttryckligen att ”Leverantören måste inte vara certifierad utan kan ha byggt upp och använda sig av ”sitt eget system”, säger Cecilia Grahn.

För Jon Stråth på AF som utarbetat riktlinjerna är det inte coachutbildningen hos de blivande leverantörerna som är avgörande.
- Vi vill att deltagarnas tid i arbetslöshet och arbetsgivarnas vakanstider ska förkortas. Vi vill att leverantörerna ska hjälpa till att skriva cv, använda sina nätverk för att sammanföra deltagare med arbetsgivare och ge stöd och träna bland annat intervjuteknik i anställningsintervjuer, menar Jon Stråth.

Att det inte krävs en coachutbildning, ingen certifiering, ingen kvalitetskontroll och inga etiska regler för detta kvalificerade arbete är mycket anmärkningsvärt, tycker Domenico La Corte.

Fint CV ställer inte arbetsgivare i kö

Domenico La Corte är också mycket kritisk till AF:s attityd till de arbetssökande.
- ICF vill självklart också minimera tiden som en deltagare befinner sig i arbetslöshet. AF ger dock intrycket att det räcker med att fixa till folks CV:n för att det magiskt ska uppstå arbetsgivare som står på kö för deras tjänster. Vår erfarenhet är däremot att en viktig del av jobbcoachningen handlar om att se kreativt på sin situation och att hitta nyskapande vägar tillbaka in på arbetsmarknaden. Den typen av kreativitet anser inte ICF uppstår i instrumentella program baserade på ett passiviserande "von-oben"-perspektiv på deltagaren, säger Domenico La Corte

Tjänster som passiviserar den arbetssökande

- Coaching nämns inte alls i upphandlingen. Det handlar istället om att ”finna rekryteringsbehov” och ”presentera och sammanföra den arbetssökande för arbetsgivare” och att ”utnyttja coachens egna nätverk. Detta gör den arbetssökande till en passiv mottagare av stödåtgärder. Coaching handlar om att klienten själv ska komma fram till sina mål och själv vara aktiv, säger Cecilia Grahn.

Tidigare fokus på den enskilde deltagarens behov och drivkraft har helt ersatts av fokus på att deltagaren så snabbt som möjligt ska ut i arbete. Rapporteringsskyldigheter, närvarokontroll, högt ställda krav på lokaler liksom krav på arbetsförmedlingskunskap hos coachen är andra tvingande direktiv.

En facklig organisation skulle tappa hakan

ICF:s kritik gäller också ersättningen till coachföretagen. Kommer inte deltagaren till det obligatoriska veckomötet blir det ingen ersättning för jobbcoachen.
Detta innebär att vi måste jaga deltagare. Arbetsförmedlingen tar bort ansvaret från deltagaren och lägger det som en kontroll från coachen. Myndighetsansvaret hamnar på leverantören.

Det finns många svaga punkter i upphandlingen. Till exempel garanterar inte AF alls hur många deltagare en jobbcoach kan få. Är inte deltagaren nöjd med jobbcoachen kan den byta coach. Då får inte den första coachen betalt för de nedlagda coachingtimmarna.
Det är verkligen osäkra arbetsvillkor utan garantier. En facklig organisation för anställda skulle tappa hakan om en arbetsgivare uppförde sig så här mot sina anställda, menar Domenico La Corte.

Fakta:

ICF – International Coach Federation är världen största branschorganisation för professionella coacher med 19 000 medlemmar i över 100 länder. ICF Sverige har drygt 500 medlemmar som är professionella coacher. ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.
ICF arbetar för att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

Cecilia Grahn är ICF Certifierad Coach och Styrelseordförande ICF Sverige och har
25 års erfarenhet från HR och ledarskap inom närlingslivet på olika chefstjänster.

Domenico La Corte
ICF PCC, tillträdande ordförande för ICF Sverige, har arbetat med coaching sedan 1999 och är vd för Coachutbildning Sverige AB.
Domenico är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm, Coach University i USA och Nordiska Praktorskolan, och han har varit coach i tio program i SVT:s relationsserie ”Mellan dig och mig”. Hans bok ”Grundbok i coachning” har getts ut på tre språk.

Av Karin Christofferson, Frilansjournalist

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm