8 februari 2012, kl. 07:30

ICF höjer kraven för medlemskap

Den största oberoende branschorganisationen för coacher, International Coach Federation, höjer kraven från 1 april 2012 för sitt medlemskap.

ICF loggo


Det nya är att för att kunna bli medlem krävs en coachutbildning om minst 60 timmar. 2012-2013 är ett övergångsår då medlemmar som inte uppfyller kravet sedan tidigare, kan komplettera med en coachutbildning godkänd av ICF.


Om man är certifierad coach inom ICF kvarstår man som medlem som tidigare, utan att behöva komplettera något.


ICF arbetar för att öka kvalitén inom coachbranschen. Tidigare räckte det med att förbinda sig att följa de etiska reglerna för att bli medlem i ICF, vilket var effektivt under en etablering av yrket.
I och med att coaching nu går in i en mognare fas, där yrket blir en mer reglerad profession behöver även kravet på medlemsskapet höjas.  Nu väljer man att lägga den nya nivån i linje med den första certifieringsgraden – dvs ska du vara medlem behöver du ha den grundläggande utbildning som krävs för att kunna certifiera sig på ACC-nivå.


Kunder och klienter kommer att gynnas av det nya medlemsskapet, då det innebär ett högre kvalitetskrav på kompetens hos coacherna. Domenico La Corte, tillträdande ordförande i ICF Sverige, säger: ”För oss som jobbar med professionell coachning är det här steget välkommet, då det tvingar coacher att ta medlemsskapet i ICF på allvar. Den här förändringen gör att värdet av att vara medlem i ICF ökar. Nu kräver vi mer av coacherna. Det kommer att höja statusen för och kompetensen inom professionen."


Domenico uppmanar därför alla coacher inom ICF att se till att bli certifierade eller att se till att de utbildar sig på en godkänd utbildning, för att behålla sitt medlemskap.


För mer information:
Läs mer knapp
Cecilia Grahn, ordförande ICF Sverige,  info@icfsverige.se tel 0708299529
Marie-Louise Falk, medlemsservice ICF Sverige, medlemskap@icfsverige.se

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm