7 februari 2012, kl. 07:30

Coachbranschen står rakryggad hos EU-kommissionen

De två ledande branschorganisationerna inom coachning i Europa, ICF (International Coach Federation) och EMCC(European Mentoring and Coaching Council), har gjort en gemensam ansökan till EU-kommissionen om att få vara självreglerande. I många länder och stater riskerar coachbranschen att behöva inordnas under de nationella lagstiftningarna och lagstiftarens krav på t ex hälso- och sjukvård.

EMCCICF loggo

Coachbranschen är en ny profession som fortfarande håller på att ta form. Det vore därför förödande för coachbranschen att allt för tidigt behöva anpassa sig till en lagstiftning som inte är anpassad för yrket. Kunder och klienter som vill köpa coachtjänster idag har en stor svårighet att jämföra coachers kompetens, utbildning, certifiering och tillhörighet till olika branschorganisationer. Det här initiativet syftar till att skapa struktur och större transparens för kunder.

Meta Håkansson, styrelseledamot och medlem i etiska rådet i ICF Sverige och tidigare styrelseledamot i EMCC, säger: ”Integriteten för coachprofessionen kräver att man följer ett antal etiska riktlinjer. Vi välkomnar det här initiativet att lyfta oss själva i kragen istället för att vänta på att reglering och lagar ska göra det åt oss.”

ICFs och EMCCs etiska regler finns nu upptagna i EU-kommissionens databas för självreglerande branscher, i linje med regelverk för andra yrken, som t ex psykologer och psykoterapeuter.

För mer information: 
icfpr@coachfederation.org

emcc.vp.regulatoryaffairs@emccouncil.org

ICF Sverige: Domenico La Corte, tillträdande ordförande ICF Sverige, tel 070-3261070
EMCC Sverige: Tommy Braathen, kontaktperson, tel 070-523 30 32

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm