31 oktober 2012, kl. 07:00

Förnuft och känsla i ledarskapet

Det lyssnande och närvarande ledarskapet hamnar ofta i skymundan för ett mer förnuftsbaserat ledarskap som visserligen kan bidra till att leda organisationen i rätt riktning, men samtidigt lämnar en del övrigt att önska för organisationer som strävar efter ett ledarskap som stimulerar utveckling, kreativitet samt medarbetares vilja och förmåga att ta eget ansvar.

Det lyssnande och närvarande ledarskapet hamnar ofta i skymundan för ett mer förnuftsbaserat ledarskap som visserligen kan bidra till att leda organisationen i rätt riktning, men samtidigt lämnar en del övrigt att önska för organisationer som strävar efter ett ledarskap som stimulerar utveckling, kreativitet samt medarbetares vilja och förmåga att ta eget ansvar.

- En central utmaning för alla ledare är att hitta den rätta balansen mellan förnuft och känsla. Förnuftet behövs för att göra analyser, strukturera och sätta mål medan känsla är en viktig komponent för att få medarbetarna att känna sig sedda, att de blir mer reflekterande, mår bättre, ökar sin kreativitet och blir modigare. Proportionerna mellan förnuft och känsla är inte fasta, balansen mellan dem båda är situationsbaserad, säger Anja Lindberg, coach, utbildare och delägare på Coachutbildning Sverige.

Börja med att låta känslan avgöra små beslut

För många ledare är det en utmaning att bli mer lyhörda för och våga lita till känslan. Anja Lindberg rekommenderar att man tränar upp sin intuition genom att i ett första skede endast låta små beslut avgöras av känslan, för att därefter gradvis öka andelen känslobaserade beslut i vardagen.

När ledare använder sig av och vågar lyssna till känslan blir ledarskapet mer tolerant och mindre kontrollerande. Det leder till ett öppnare klimat som främjar kreativitet och nyskapande. Anja Lindberg menar att ett närvarande och lyssnande ledarskap ger såväl ”mjuka” som ”hårda” synergieffekter. Genom att tillämpa ett ödmjukt och lyssnande ledarskap blir det tydligt att ansvaret för organisationens och medarbetarnas välmående inte enbart vilar på ledarnas axlar.

Ta dig tid till de där extra sekunderna och minuterna

Ett närvarande ledarskap ger, enligt Anja Lindberg, medarbetare som upplever sig bli sedda och lyssnade på. Det skapar i sin tur medarbetare som är självständiga, ansvarstagande och förhoppningsvis mer benägna att bidra med sin kreativitet på arbetsplatsen.

Att bli mer närvarande som ledare handlar i många fall om att ta sig de där extra sekunderna och minuterna i vardagen. Det finns inga genvägar till ett närvarande ledarskap, det handlar om att ta vara på och fullt ut uppleva nuet.

- Genom att ta sig tid att se och samtala med varje medarbetare, att aktivt lyssna på vad de har att säga och att träna upp sin nyfikenhet inför andra människor blir man så småningom en mer närvarande chef, säger Anja Lindberg.

Ett första steg mot ökad närvaro är att stanna upp då och du under dagens lopp, såväl på jobbet som på fritiden. Ta några djupa andetag och ta in nuet med alla dina sinnen. Det kan du göra på väg till ett möte, på en skogspromenad, i lunchmatsalen, ja nästan var som helst, säger Anja Lindberg, som i vår lanserar en bok om Interncoaching på Liber Förlag. Boken har hon skrivit tillsammans med sina coachkollegor Domenico La Corte och Ylva Ekdahl.

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm