9 januari 2012, kl. 07:30

Till eftertanke

Det är lätt att tro att coachning mest handlar om ett antal tekniker för att ställa frågor etc. Det viktigaste är dock hur vi ser på vår egen roll och hur vi ser på andra människor.

Om jag vill lyckas
med att föra en människa
mot ett bestämt mål,
måste jag först finna
henne där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det
lurar sig själv när hon tror
att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon
måste jag visserligen förstå
det han förstår.
Om jag inte kan det,
så hjälper det inte att jag
kan och vet mera.

Vill jag ändå visa
hur mycket jag kan,
så beror det på att jag är
fåfäng och högmodig och
egentligen vill bli beundrad
av den andre istället för att
hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar
med ödmjukhet inför den jag
vill hjälpa
och därmed måste jag förstå
att detta med att hjälpa inte
är att vilja härska,
utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta
så kan jag inte heller hjälpa
någon.

Søren Kierkegaard

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm