1 januari 2012, kl. 19:15

Tredje fullsatta seminariet om Interncoachning

Trots mycket att göra före jul, var intresset stort när Coachutbildning Sverige den 7 december genomförde sitt tredje seminarium om Interncoachning. Salen var fyllt av närmare 75 intresserade representanter från både näringslivet och coachbranschen.

Trots mycket att göra före jul, var intresset stort när Coachutbildning Sverige den 7 december genomförde sitt tredje seminarium om Interncoachning. Salen var fyllt av närmare 75 intresserade representanter från både näringslivet och coachbranschen. 

Johan Bauer-Björklund, som implementerat interncoachning på IKEA, inledde och berättade hur de där lagt upp ramarna och satt igång projektet med att införa interncoachning. Framför allt berättade han om allt hur de kopplat interncoachning till de värderingar som är mycket viktiga hos IKEA.  
Daniel Bengtsson från Logica, ett ledande internationellt IT-företag, fortsatte med att beskriva hur de där istället smugit igång interncoachningen nedifrån. Det till en början lilla interncoachprojektet övertas nu av HR-avdelningen och man har börjat arbeta mer strukturerat med att sprida det i organisationen.
Både Johan och Daniel gav tips om framgångsfaktorer, fallgropar och vad som är viktigt att tänka på. Anja Lindberg och Susanne Malm från Coachutbildning Sverige avslutade med att kort presentera statistik och utvecklingstrender för coachning och interncoachning i världen.  
Då många hörde av sig och inte hade möjlighet att delta, kommer ytterligare seminarium planeras in våren 2012.

//Ylva Ekdahl

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm