5 september 2011, kl. 13:45

ICF konferensen i Malmö-sammandrag

ICF Sverige ordnade en fantastisk konferens i Malmö den 2-3 september 2011. Ifråga om kvalitet och innehåll så slog den Madridkonferensen med hästlängder! Nedan hittar du Susanne Malms sammandrag av dagarna.

Pia Santesson, moderator hälsade välkommen och Cecilia Grahn, Ordförande ICF Sverige inledde med att diskutera branchen i stort tillsammans med Philip Brew.


Philip Brew, MCC,  pratade om att professionella coacher blir mer och mer professionella.
-"You and me are creating this profession together”
-"This is not something we join and someone else is doing the profession”
-Det finns idag en mognad i branchen som gör att man skiljer en coach utan utbildning mot de som har en adekvat utbildning.  Detta är en del i mognadsprocessen då branschen fortfarande är ung.

 Philip fick frågan hur han marknadsför sig själv. –Han marknadsför sig inte utan har bestämt sig för att vara så fantastisk och bäst han någonsin kan vara i alla coachsamtal och därmed sprids han goda rykte och han får de jobb han vill ha.

" Beeing as excellent as I ever can be and also be absolutely cometted to grow as a coach and be present. I´m 63 years old and I am growing personally more than ever. "


He wants everybody to be an example of what you believe in.

He wants us to invest in our own quality and never finish to learn!

 Alan Seale, författare och grundare av "Center for Transformational Precence” började med att berätta om sina känslor och sin tvekan när han i inledningen sjöng acapella.

Han hade ett coachande samtal med sig själv där han ställde frågan "vad behöver jag för att sjunga? –Svaret blev "just do it! " .
Han ville att vi skulle ställa oss frågan -" What are you helping your clients to become? "
Hur många nivåer kan du som coach lyssna in din klient?

Alan förklarade att vi har tillgång till så mycket mer när vi jobbar intuitivt. Då vi jobbar via intellektet är vi till stor del begränsade av manga olika faktorer.

Han pratade även om att vi vertikalt behöver vara i vår intuition och andlighet men vertikalt befinna oss för att få saker gjorda.
"The bigger the drama – the bigger opportunity”

 Alan får frågan hur han klarar att göra så mycket i sitt liv.. Han svarar att han ser till att göra ingenting minst två timmar per dag!  .. han får applåder och jubel.

 "What wants to happen here?” -är en fråga han kan ställa i ett coachsamtal.

"It´s all about relationships”
-" As coaches we are helping something to die and something to be born”
IT´S ALL ABOUT YOU!


Joakim Muschött, PCC. –Ett musikföredrag om modet att vara rädd  var den workshop jag valde att gå på.
Han pratade om växtverkan och att rädslan är en av våra starkaste drivkrafter.
Rädsla är känslan av att göra något nytt.
Han bad oss fundera över frågan : Vad längtar jag efter ?
Acceptansen av skräck och sorg gör att vi kan sätta ord på det.
Joakim berättar utlämnande om sin uppväxt och ungdomstid och hur han utmanat sina rädslor för att hitta sitt lugn.
Han sjunger och spelar gitarr. Han visar bilder från sina vandringar i Jämtland.
Att vara i kontakt med mina känslor som coach gör att min coachklient kan känna trygghet i att visa sina rädslor och bearbeta dem.


Han avslutar med att säga att " den som säger ja till utveckling säger ja till rädslan.
Mod är acceptans av rädslan …..

Jan Eliasson, Superdiplomat. -Våga vara personlig började med att visa sin ödmjukhet inför coachyrket och inför oss coacher som enligt Jan " har så stort ansvar gentemot våra klienter, människor som gör livsavgörande val både professionellt och personligt”
Jan pratade om tre områden:

-Att vi behöver ta omvärlden till oss ( inte tvärtom)
-Hans erfarenheter när det gäller komplicerad medling. (hans självtortyr som han skämtsamt kallar det)
-Förhållningssätt
Vi lever i en turbulent värld. Europa kommer inte att vara med bland de världsledande om vi inte lär oss att samarbeta och kommunicera.

Han rekommenderar Joseph Nyes bok "Soft power”.

Alla organisationer behöver ha en kommunikationsstrategi. idag är perception verkligheten i många fall då den allmäna bilden går via media och det är den verkligheten vi behöver förhålla oss till till stor grad.
Jan värnar om ordets betydelse och menar att ordet kan rädda liv. "Ord är handling”
Han organiserar alltid sin kommunikation och ser till att han har orden och argumenten i rätt ordning.
Hans tips är att alltid ha ett extra argument i bakfickan och att använda det i exakt rätt ordning men inte för tidigt.
Han uppmanar att våga vara personlig. Det var först när han vågade vara personlig som han lyckades.
Barnen  är viktiga och vi behöver ge dem rötter och vingar. De behöver ha ett öppet perspektiv på medmänniskan och omvärlden, inte vara fördömande och gränssättande. Det är viktigt att ge barnen kulturförståelse.

Passion and Compassion är viktigt !!

Vi fick ta del av en del roliga händelser i Jans liv då kommunikation varit avgörande.
För 10 år sedan hade Jan betraktat intuition som flum. Idag är det en viktig faktor I hans beslutstagande.
Han avslutar med att säga att vi behöver uppmana våra ungdomar att det lönar att utbilda sig. Att de ser att vi alla behöver samarbeta över generations och etiska gränser och att det är vi själva som har ansvaret.

Vi behöver gräva där vi står och inte underskatta barnen.
Som vuxna har vi ett ansvar att ge barnen och jordklotet våra röster.

 

Anja Lindberg och Johan Bauer-Björklund – Interncoachning – såhär kan det gå till
Anja och Johan berättade om IKEA.s samarbete med Coachutbildning Sverige AB – hur startade det ?
Vilka faktorer gjorde att det blev ett lyckosamt samarbete  och hur ser samarbetet ut idag?
De pratade om fallgropar och vad man kan göra för att förhindra dem.
Anja och Johan betonade vikten av långsiktiga mål och att förankra ett coachande förhållningssätt långt upp organisationsstrukturen.
IKEA har en grundfilosofi som bygger på tanken att "om du tror på något GÖR det” , och att jag själv är ansvarig för min egen utveckling.

Johan berättar att coachverktygen är kraftfulla. Även i Japan där man har ett grundtänk som bygger på hierarki och icke-ansvar fungerar coachning eftersom alla människor i grunden har hjärtat på samma ställe och kontroll/rädslor är desamma.
Att ha ett coachande förhållningssätt i organisationen är kostnadseffektivt.

Anja visade SCORE-modellen som Coachutbildning Sverige använt vid implementering av coachning på OKG Oskarshamns kärnkraftverk. Hon tog även upp ytterligare några samarbeten där CUS implementerat coachning i större organisationer.

 Søren Holm, ICF, Sveriges etiska råd, -Etik som hjälpmedel, för mig som coach och i livet.
Søren började med att presentera Wikicoach.se och berätta att alla som skriver i sidan under september kommer att skrivas som grundare.

Søren bad oss fundera kring tre frågor:

-Varför är jag coach ?
-Vem ska coachning gynna?
-Har coachning ett legitimitetsproblem?

Han hänvisar till Dr Martin Seligman och hänvisade till hans text om
Visdom-mod-mänsklighet-rättvisa-måttlighet och andlighet.

Vi fick även fundera kring ämnet :

-Var har jag mina etiska svagheter? När kan det hända att jag går över gränsen?

Cecilia Gromark, MCC och Åsa Rönngard PCC och CPCC, -Vinsten med emotionell mognad

Varför blir vi arga och varför känner vi oss obekväma och rädda i vissa sammanhang?
Allt har en grund i överlevnadsinstinkten och värdet av det.
Gruppen fick resonera kring våra grundkänslor, Rädsla-Glädje-Skam-Ilska-Sorg-Intresse-Avsky-Oro och Förvåning.
Dessa känslor delar vi med många djur och de har alla ett överlevnadsvärde.

Vi fick fundera vad vi som coacher hade för nytta av att se detta och vad vi som människor kan använda oss av när vi blir medvetna om grundkänslorna.

Vi fokuserade på ILSKA och fick ställa oss frågorna:
-När var du arg senast?
-Hur och var kändes det i kroppen?
-Hur tar du emot andras ilska?

Vi konstaterade att det var viktigt att som coach förstå andras grundkänslor och hur de uttrycker dem. Som coach behöver vi även vara medvetna om våra egna känslor och hur vi själva uttrycker dem.


På seminariet antecknandes:
/Susanne Malm

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm