15 september 2011, kl. 12:30

Nytt coachverktyg

Nytt coachverktyg för att sätta de övergripande målen för hela coachprocessen.

I början av en coachprocess är det viktigt att ägna tid åt att sätta de övergripande målen för hela coachprocessen. Nu finns en nytt coachverktyg som du kan be din klient fylla i inför första samtalet. Jag brukar använda hela första samtalet till att gå igenom klientens svar på de här frågorna och att använda den diskussionen som en grund för att sätta ett till fyra övergripande mål för hela coachprocessen.

Domenico


Modellen i Word-format hittar du här:

Läs mer knapp

Här hittar du flera coachverktyg:

Läs mer knapp

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm