28 juni 2011, kl. 09:15

Personal och Ledarskap om interncoachning

Tidningen Personal och Ledarskap har skrivit en artikel om interncoachning där Daniel Bengtsson från Logica intervjuas.

Så lyckas du med interncoachning
Att erbjuda medarbetare coachning kan förhindra utbrändhet, öka prestationen och förbättra daniel-bengtssonledarskapet. Företaget Logica har arbetat länge med interncoachning, och de ger åtta tips för att lyckas.


Daniel Bengtsson, stabschef och interncoach på Logica.
IT-tjänstföretaget Logica erbjuder varje år ungefär 30 av sina 5 500 medarbetare i Sverige coachning. Coachningen kan handla om nästan vad som helst, även privata saker, men det övergripande målet är att hjälpa företaget att nå sina mål. Därför prioriteras medarbetare som antingen visar upp dåliga resultat, eller som är på väg att gå in i väggen.

- Vi siktar in oss på de personer där den ekonomiska vinningen är som störst, säger Daniel Bengtsson, stabschef och interncoach på Logica.

Coachning är ett slitet begrepp i dag som används på vitt skilda områden, men det som termen egentligen syftar till är att genom en frågeteknik hjälpa en person att ta sig till ett eget definierat mål, enligt Daniel Bengtsson. Att erbjuda interncochning har flera fördelar. I och med att den coachade själv får sätta upp målen skapas engagemang.

- Coachning är ett sätt att få resultat, ansvar och arbetsglädje på en gång, säger han.

Åtta tips för coachning
1.    Låt uppbyggnaden ta tid. För Logica tog det två år.
2.    Förankra med rätt personer direkt, gärna på flera nivåer i företaget.
3.    Mät resultatet. Gör enkäter före och efter coachningen, och i de fall coachningen syftar till bättre affärsresultat, mät detta.
4.    Låt lämpliga personer i högsta ledningen själv få testa på att bli coachade – sen är de med på tåget.
5.    Enas innan om coachöverenskommelse, etiska regler, sekretess och coachningsprinciper.
6.    Säkra kvalitén på coacherna.
7.    Bestäm innan vad interncoachningen ska användas till – och håller er till det.
8.    Blanda inte in mentorering eller terapi i coachningen.

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm