28 juni 2011, kl. 13:00

Chefer blir bra på HBT-frågor

Coachutbildning Sveriges elev Petra Elisson saknade själv som HR-chef ett bra verktyg eller stöd för att lägga HBT-frågan på bordet framför ledningen. Därför skrev hon boken REGNBÅGSCHEFEN.

Petra ElissonPetra Elisson saknade själv som HR-chef ett bra verktyg eller stöd för att lägga HBT-frågan på bordet framför ledningen. Därför skrev hon boken REGNBÅGSCHEFEN.


Petra Elisson anser att det i grund och botten är en rättvisefråga att kunna vara sig själv på jobbet. Om inte rättvisegreppet hjälper på trögfattade chefer eller kollegor, går det alltid att dra till med lönsamhetsvapnet. Smarta företag attraherar talang genom att vara inkluderande, säger författaren.
Hon, som själv är heterosexuell och gift med Anders, ser inga konstigheter att hon både skrivit bok och föreläser om HBT-frågor.
– Jag ser ibland tankebubblan hos människor jag föreläser för: ”Är hon lesbisk?” Men lika mycket som män också måste hjälpa till att driva jämställdhetsfrågor måste vi hjälpas åt med HBT-frågan. Jag har sett på nära håll hur folk gör avkall på jobbet och censurerar sig själva. Det upprör mig.

Det viktigaste är att få med cheferna och få dem att fatta att det är vad de gör, inte vad de säger, som spelar roll. Och det ligger på HR att lyfta frågan:
– Är du med i ledningsgruppen, så prata om den där. Om inte, bedriv lobbyarbete mot nästa chef. Cheferna kan vara så uppe i sig själva och tycker kanske inte att det gör något om de drar ett gayskämt på kafferasten. Men chefer måste tänka igenom vad de vill kommunicera, säger Petra Elisson.

Det är inte chefers uppgift att hjälpa människor ”komma ut”, däremot är det viktigt att de uttrycker sig på ett sätt som inte exkluderar människor. Och det behöver inte vara svårt, det handlar till exempel om att inte förutsätta att kollegorna lever efter heteronormen, utan att hellre prata om partner i stället för flickvän eller pojkvän.
– Det är ungefär som singlar på parmiddagar, det är samma känsla av utanförskap. Man måste tänka på hur man uttrycker sig och ta ställning när någon skämtar över gränsen. En del säger att ”man måste ju få skämta lite”, men nej, det behöver man faktiskt inte göra.

Rådet till HR-specialister är att fortsätta lyfta frågan, även om det känns tjatigt.
– Sätt egna mål och bearbeta frågorna, till exempel i medarbetarundersökningen. Det kan leda till minskad personalomsättning och ökad trivsel och då har du verkligen gjort företaget en tjänst.

Det finns de som drar till med argumentet att sexualitet är privat och inte hör hemma på jobbet. Men faktum är privatlivet sipprar in även på kontoret. Vi berättar gladeligen om vad vi ska göra på semestern eller vad vi gjorde i helgen – och med vem. För en person som inte lever i heteronormen kan det innebära att han eller hon inte riktigt vill eller kan vara med fullt ut i det sociala spelet på jobbet, vilket också exemplifieras i boken.

Men det är inte bara viktigt att känna sig som en i gänget, likväl presterar den bättre som känner sig trygg och accepterad. En idrottare som är intervjuad i REGNBÅGSCHEFEN berättar om hur han lyckades hoppa längre i längdhopp och kvala in till OS i Sydney efter att han kom ut – och det kan chefer lära av: ”Ha som ambition att alla ska få vara den de är, så att de också kan hoppa 8,07 meter inom det de arbetar med”.

Text och foto:
Jennie Jensen

REGNBÅGSCHEFEN – Praktisk guide för chefer: så blir du bra på HBT-frågor
Petra Elisson
Liber, 2011
ISBN 978 91 4709 626 8

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm