1 juni 2011, kl. 12:45

Succé för interncoachning

Coachutbildning Sverige ordnade ett fullbokat seminarium om interncoachning den 27 maj i Stockholm. Här hittar du referat, bilder och intervjuer från seminariet.

interncoach

Klicka här för ett Youtube-klipp med intervjuer och kommentarer:

Läs mer knapp


Tack Ylva Ekdahl för nedanstående referat:

Interncoachning på inmarsch

Interncoach3

Fredagen den 27 maj upprepade Coachutbildning Sverige sitt inspirationsseminarium om interncoachning. Inför en fullsatt sal berättade Daniel Bengtsson från Logica, Stefan Gunnarsson från Axfood och Berne Johansson från OKG om hur de börjat implementera interncoachning i sina organisationer.

Interncoach2Daniel började med att ge exempel på lyckade resultat, t ex medarbetaren som fått ordning på sina arbetstider och inte längre ligger i riskzonen för att gå i väggen. För Logica  i Sverige ligger fokus på att interncoachningen ska supporta företagets syften och mål. Man tittar också mycket på affärsnyttan, klienter tas ut utifrån var coachningen ger bäst ekonomisk nytta. Den som behöver säljstöd, den som är på väg in i väggen osv.Interncoach5Stefan berättade om hur coachning kan fungera i en värderingsstyrd organisation som Axfood. Där har man tagit in coachning som en del i ett större projekt om kärnvärden och att utveckla sin egen personal. Fokus har legat på önskat ledarskap och utveckling av medarbetarskap i hela organisationen. Idag ligger coachning som en del i det interna utvecklingsprogrammet för chefer.Berne presenterade coachning utifrån två olika projekt: dels ett om säkerhetscoachning och dels ren interncoachning. Säkerhetscoachningen riktade sig till arbetsledare och chefer och var en del i ett större utbildningspaket om säkerhet. Man tog in externa coacher som ”skuggade” personal under en arbetsdag, dvs gick med på golvet och ställde frågor om vad som hände, vad de fokuserade på och vad de kunde förändra. Projektet banade väg för fortsatt coachning inom företaget främst av chefer, men även av enstaka medarbetare. Berne fått feed-back och respons att coachningen gjort man känner sig tryggare i chefsrollen, att man fått hjälp att lyfta blicken, större trygghet i beslutsfattande och bättre balans mellan jobb och fritid.

Alla tre avslutade med tips till den som vill starta upp interncoachprojekt i sin organisation. Framför allt påpekade de att det finns stort behov, men även stor misstänksamhet mot coachning - att visa på affärsnytta är oerhört viktigt. Processen att införa och implementera coachning i organisationen kan också ta lång tid och rådet är att skynda långsamt, låt det ta tid. Och var mycket noga med att bestämma och kommunicera ut hur ni hanterar de etiska frågorna, sekretess, tystnadsplikt och hur skydda klientens integritet.

AnjaAnja Lindberg från Coachutbildning Sverige AB avslutade med en kort resumé om coachning och interncoachning i Sverige. Deltagarna fick avsluta med frågestund till föreläsarna och många intresserade ställde kluriga frågor som föreläsarna fick hjälpas åt att besvara.

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm