1 november 2011, kl. 09:15

Medlemsbrev ICF Sverige i oktober 2011

Innehåll Möte med Arbetsförmedlningen ICF i media Nya kriterier för medlemskap (MER) Konferensen i Malmö i september ICF Global konferens i Las Vegas ICF Sverige växer Europeiskt ICF möte i Prag Facebookgrupp Statistik

ICF loggo

Hej alla medlemmar i ICF Sverige!
Möte med Arbetsförmedlingen

Nyligen besökte vi Arbetsförmedlingen för att diskutera kvalitetskriterierna inför nästa upphandling av jobbcoacher. Det blev ett bra möte där vi fick möjlighet att lägga fram hur vi inom ICF ser på professionell coaching och vilka kvalitetskrav som bör ingå. De lyssnade intresserat och bad oss fundera över några frågor, tex vilka parametrar ska vara med i urvalet av coacher ? vilka kriterier bör AF lägga in vid godkännande av leverantörer? Upphandlingen läggs ut i januari 2012 och faller in under "lagen om valfrihet" vilket betyder att den inte är ett tidsbegränsat anbudsförfarande utan ligger öppen. Vi återkommer i den fortsatta dialogen med AF.

ICF i media

Följde ni DN:s artikelserie om coaching? ICF Sverige fick med ett inlägg i serien den 25 oktober. Hela serien och vårt inlägg finns på
Läs mer knapp

Nya kriterier för medlemskap i ICF (MER)

I april 2012 får vi nya kriterier för medlemskap. Det innebär att man måste kunna visa minst 60 timmar av coachspecifik utbildning för att få bli medlem. De som redan är certifierade samt har de som har de 60 timmarna blir automatiskt fortsatt medlemmar. De som inte har 60 timmar av utbildning får 1 år på sig fram till 2013 att skaffa denna grund. Syftet med de nya reglerna är att höja inträdeskraven för medlemskap och på så sätt kunna garantera en viss kvalitetsnivå bland medlemmarna. Vi kommer löpande att informera om detta och ni kan också läsa om det på Globals hemsida
Läs mer knapp
Det benämns "Minimum Eligibility Requirements" (MER).

Konferensen i Malmö i september

Vilken fantastiskt konferens vi hade i Malmö i september. Temat var "Det handlar om dig" och det blev verkligen lyckat. Vi samlade totalt 165 deltagare för två dagar med intressanta talare, workshops och en massa mingel och nätverkande. Jag tror de allra flesta fick med sig något från konferensen av kompetens, nya kontakter och inspiration inför hösten. Tack alla medlemmar som bidrog till en härlig konferens!
Läs mer knapp

ICF Global konferens i Las Vegas

I slutet av september deltog jag i den årliga ICF konferensen i Las Vegas. Temat denna gång var "Playing it to the edge". 1000 deltagare från hela världen skapade en känsla av att vara del av en stor organisation. Sverige är helt klart ett framgångsland och föregångare vad gäller mognad i coachingyrket samt den stora delen certifierade coacher. Blev stolt och stärkt av att representera Sverige.

ICF Sverige växer

Nu kan vi totalt räkna in 6 regioner med lokala grupper i ICF Sverige. Vi finns nu i Öst, Väst, Norr, Syd, Östergötland och Uppland. I varje region finns lokala ambassadörer som arrangerar medlemsmöten och andra aktiviteter. Saknar du ICF i din region? Är du intresserad av att starta något? Kontakta våra ambassadörsansvariga Carina Wedin eller Helen Öhman på info@icfsverige.se för mer information.

Europeiskt ICF-ledarmöte i Prag

Vi har deltagit i europeiskt ICF ledarmöte i Prag. Huvudsyftet med mötena är att skapa ett starkt nätverk bland de europeiska ICF organisationerna. På mötet deltog också representanter från ICF Global. Mötet handlade mycket om ICF:s framtida struktur. Organisationen har vuxit kraftigt de senaste åren, vilket kräver en stark och tydlig struktur, både globalt men också lokalt. Kunde tydligt konstatera att vi alla har samma utmaning i marknaden med en förvirring om vad coaching egentligen innebär. Vi delade olika strategier om hur man kan hantera detta på ett bra sätt för att utveckla yrkesrollen.

Vi pratade också en del om den globala konferensen i London 2012. Är du intresserad av att delta i planeringen av konferensen eller anmäla dig som workshopledare eller varför inte som talare. Glöm inte att vi är ett föregångsland!
Läs mer knapp

Facebook

Är du med i ICF Sveriges facebook grupp? Inte, då är det dags att gå med. Där pågår en massa spännande dialoger. Vi har över 200 deltagare nu så gå med redan idag och engagera dig i utvecklingen. Klistra in den här länken i din webläsare och kom direkt till vår sida
Läs mer knapp

Statistik

Vi kan stolt meddela att det i Sverige finns nu totalt 545 certifierade coacher. Vi är nummer 1 i Europa. Grattis alla kompetenta och professionella coacher och Tack alla seriösa assessorer som gjort detta möjligt. De senaste 6 månaderna har dessutom kön för att certifiera sig halverats. Intresset är fortfarande stort och kötiden ligger på ca 6 månader.

Hoppas ni får en fortsatt härlig höst så hörs vi snart igen.


Cecilia Grahn
Ordförande ICF Sverige

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm