28 oktober 2011, kl. 14:45

EMCC konferens i Stockholm

ICF och EMCC (European Mentoring and Coaching Council) har nyligen ingått ett samarbete på europeisk nivå som syftar till självreglering, som motsats till nationell lagstiftning, av coaching inom EU. Mer information om detta kommer på ICF Sveriges hemsida inom kort.

ICF loggoEMCC

ICF och EMCC (European Mentoring and Coaching Council) har nyligen ingått ett samarbete på europeisk nivå som syftar till självreglering, som motsats till nationell lagstiftning, av coaching inom EU. Mer information om detta kommer på ICF Sveriges hemsida inom kort.

Som en följd av detta samarbete har ledningarna för EMCC och ICF Sverige kommit överens om att också marknadsföra varandras konferenser på våra respektive hemsidor.

I linje med denna överenskommelse vill vi från ICF Sverige därför tipsa om EMCC:s intressanta nationella konferens i Stockholm den 10 november 2011:
"COACHING ÄR LÖNSAMT" - Vad gör coaching lönsamt för organisationer och på vilket sätt? Det är den fråga presentatörerna skall besvara under dagen. ICF Sverige:s tillträdande ordförande Domenico La Corte deltar i den avslutande paneldebatten.

Läs mer och anmäl dig här
Läs mer knapp

Hjärtliga hälsningar,
ICF Sverige

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm