13 januari 2011, kl. 09:45

ICF Stockholm VT 2011

Vi är glada att välkomna dig till ett nytt, spännande coach-år med ICF! ICF Stockholms vår startar med ett seminarium om Coachning och Etik tillsammans med Cecilia Gromark. Välkommen måndagen den 17 januari!

ICF loggo

Hur kan etik grunda dig som coach och göra dig säkrare i din coachroll?
ICF:s Etiska koder är en viktig del av det som skiljer ut sant professionella ICF- coacher. Som professionell coachmedlem i ICF accepterar jag mina etiska åtaganden gentemot mina klienter, kollegor och allmänheten och förbinder mig att följa ICF:s Etiska koder.

Ett etiskt dilemma uppstår när värden och normer kommer i konflikt och det finns goda skäl för flera handlingsalternativ.
Det finns olika sätt som kan vara både bättre och sämre hur man kan hantera etiska dilemman.

Cecila Gromark leder seminariet där vi diskuterar och ifrågasätter utifrån olika övningar för en ökad insikt! För att citera Tage Danielsson: SÄLL ÄR DEN SOM HAR SOM RÄTTESNÖRE ATT NOGA TÄNKA EFTER FÖRE.

CeciliaG
Cecilia Gromark är MCC och styrelseledamot i ICF Sverige.

Tid:             Måndag 17 januari 2011, kl 17.30 - 20.30 
                   Nya medlemmar välkomna kl 17 för information.
                   Gäster är välkomna till en kostnad om 200:- (endast kontant),
                   även de kl 17.00 för information.
Plats:           MindMentor, Rådmansgatan 67, Stockhom - portkod 9724
Läs mer:      Läs mer om seminariet och om Cecilia här.
Anmälan:     Anmäl dig här.

Succé för "1000h-klubben" för seniora coacher!   
I december hade "1000h-klubben" sitt första möte - en diskussionsarena för coacher som har lång erfarenhet (minst 1000 coachtimmar). Närmare ett 20-tal coacher deltog och var mycket nöjda med att få möjligheten att lyfta aktuella frågor och diskutera med andra. 

Initiativtagare är Evasanne Atterby Jungstedt, som saknade en plats för erfarna coacher att utbyta erfarenheter och diskutera det som för stunden är aktuellt, spännande och utvecklande yrkesmässigt. Tillsammans med de övriga deltagarna har hon beslutat att fortsätta med 1000h-klubben - ett möte är redan planerat i januari och vi återkommer med mer information.

Inför internationella coachveckan vecka 6
Vecka 6  (7-11/2) kommer vi i Stockholm, liksom coacher över hela världen, att genomföra utåtriktade aktiviteter för att göra coachning mer känt. Marknadsgruppen har planerat prova-på coachning på flera kontorshotell runt om i Stockholm. I dagsläget harr ett 10-tal coacher anmält att de vill vara med och erbjuda prova-på. Vill du också vara med är du välkommen att anmäla dig på icfost@icfsverige.se senast den 7/1 – notera att du måste vara medlem och certifierad coach!
Under vecka 3 återkommer vi med mer information.

Certifieringsläget

Det är fortfarande hårt tryck på att certifiera sig och vi måste tyvärr meddela att för närvarande är kön på sju månader för uppcoachning till ACC. Vi uppmanar fortfarande fler att utbilda sig till examinatorer - kontakta Cecilia Gromark på info@icfsverige.se

Vårens seminarieprogram

Januari, måndag 17/1; Coachning och etik med Cecilia Gromark, MCC
Februari, vecka 6;      Internationella coachveckan – utåtriktade aktiviteter
Mars, tisdag 8/3;      Coachning i grupp med Sara Widlert, MCC
April, tisdag 12/4;       Stick ut som coach – varumärkesprofilering med Inger Eriksson,
Maj, tisdag 10/5;         Presentation av coachverktyg;
                                 FREE-metoden – Människan bakom klienten, Claes-Göran Hammar
                                 GRILA – Genuin realtion i lösningsfokuserade affärer, Tina Jönsson
Juni, onsdag 8/6;       Säsongsavslut o inspirationsseminarium med Håkan Schyllert, MCC

Läs gärna mer i kalendariet på ICF Sveriges hemsida. Vi lägger ut information allt eftersom och skickar kallelsemail 10-14 dagar innan varje möte.

Vi hoppas få se dig på våra möten! Ta gärna med en gäst!

Lill-Anita Sönnerbo
Nicole Appelbäck
Parisa Zarnegar
Ylva Ekdahl
//ICF Stockholm  

kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm