28 september 2010, kl. 08:15

Lyxfällan får nya coacher

Patrick Grimlund och Magnus Hedberg blir de nya testosteronstinna coacherna i Lyxfällan. Varför är en instruktiv coach (läs: oäkta) det tittarna vill se?

lyxfallan
Patrick Grimlund och Magnus Hedberg, Lyxfällan
Läs mer knapp

För mig är coachningens kärna att:

En coach kan göra en annan person bättre, oavsett coachens egen kunskap inom området.


Som ordet coach används idag, som i trädgårdscoach och ekonomicoach (se ovan), betyder det snarare att coachen är kunnig inom det specifika området och sedan förmedlar den kunskapen till sina mer eller mindre hjälplösa adepter.

Lyxfällan är ett hårt mallat koncept där den instruktiva coachstilen är den helt dominerande. Coacherna har en enkel men kraftfull modell för privatbudgetar som de applicerar på alla fallen oavsett förutsättningarna. Sedan går coachen till banken med Hjälplösa Familjen så att de kan lägga om sina lån...

Jag hoppas att vi åtminstone kommer att få se Patrick, som har en riktig coachbakgrund, coacha på ett mer medvetandegörande sätt, men jag tror tyvärr inte att det passar in i Lyxfällans mall. Magnus Hedberg verkar snarare vara en duktig entreprenör och säljare än en coach i min mening.

Coachning är ett av världens snabbast växande yrken vilket gör att närliggande yrkesgrupper som terapeuter och konsulter gärna vill sola sig i glansen och kalla sig för coacher trots att de utför samma sak som tidigare. I SvD häromdagen kunde man också läsa hur mentorn "coachar" en person i rätt riktning.
Läs mer knapp

Lackmustestet för att avgöra om det är en äkta eller en oäkta coach:

Vem ser smartast ut i samtalet?

Om klienten ser smartast ut är det en äkta coach. Om "coachen" ser smartast ut är det en oäkta coach, gissningsvis en konsult med kunskaper inom ett visst område.

Domenico


kontakt@coachutbildning.se | www.coachutbildning.se | +46 (0)8-301 301
Innehar F-skattsedel | Organisationsnummer: 556662-3749 | Styrelsens säte: Stockholm